'Link' geeft aan nieuwe foto's een verleden

Er is te veel van. Er wordt te gemakzuchtig uit gekozen. Er is te weinig historisch besef. Was de fotografie een paar weken geleden nog een soort vrijplaats (de jongste loot aan de stam die onophoudelijk de hoogte in kon schieten), sinds Hans den Hartog Jager onlangs in NRC Handelsblad...

Merel Bem

Het Stedelijk Museum in Amsterdam lijkt een deel van die kritiek bij voorbaat te hebben gepareerd met Link, de tentoonstelling van voorstellen voor de Gemeentelijke Aankopen, die dit jaar in het teken van de fotografie staan. In de Sandbergvleugel (inderdaad, dat gedeelte van het museum waar vorig jaar ook al 'de laatste expositie vóór de renovatie' werd gehouden) zijn op dit moment de inzendingen van een kleine dertig Amsterdamse fotografen/kunstenaars te zien, die door een vijfkoppige, vakkundige jury werden geselecteerd. Die foto's zijn 'gelinkt' aan een aantal zorgvuldig uitgekozen foto's uit de uitgebreide collectie van het Stedelijk, die (helaas zonder naambordjes) zijn opgenomen in de tentoonstelling.

Zo zou je in de prachtige foto's die Wout Berger inzond een vervolg kunnen zien van de open en tegelijk gedetailleerde blik van Bas Vroege uit de jaren tachtig. Beiden fotografeerden een landschap, met de blik naar beneden gericht. De een naar kleurige bloemen op een Nederlandse zandvlakte, de ander naar het veelzijdige afval op dorre Spaanse grond. En er zijn ook overeenkomsten in de 'achteloze', en inmiddels bijna vergeten, ensceneringen van oude rot Henze Boekhout (1947), die een toren van koffiekopjes fotografeerde, en de uitgebalanceerde composities van 'jonkie' Elspeth Diederix, die min of meer hetzelfde deed met een lege fles en een schaar.

Uit de ruim 300 inzendingen, waaronder zich geen uitgesproken hoog- of laagvliegers bevinden en die uiteenlopen van documentaire fotografie (Ad van Denderen, Reinier Gerritsen) tot geënsceneerde fotografie (Barbara Visser, Marnix Goossens), van portretten (Koos Breukel, Annaleen Louwes) tot 'beeldende kunst foto's' (Gábor Ösz, Marijke van Warmerdam) en enkele videowerken (Julika Rudelius, Fiona Tan), moet het Stedelijk straks een keuze gaan maken. Wat mag blijven, en wat moet gaan?

Eigenlijk is die keuze al gemaakt. Niet eerder was een tentoonstelling van mogelijke museale aankopen zo sturend als Link dat is. De koppeling naar de collectie is een leuke gedachte, een goed idee ook in een tijd waarin de fotografie wortelloos lijkt te zijn. Tegelijkertijd kun je je afvragen of niet al vantevoren vaststond welke werken het Stedelijk straks gaat aankopen. De voorzitter van de jury, Hripsimé Visser, is als conservator fotografie van het Stedelijk namelijk ook degene die bepaalt welke foto's de museumcollectie gaan verrijken.

In de museumcollectie zoals Link die (voor een deel) laat zien, is bijvoorbeeld veel aandacht voor het Nederlands landschap. Een onderwerp dat ook in de Amsterdamse inzendingen populair is, gezien de keuze van de jury voor het werk van landschapsfotografen Theo Baart, Jan Koster en Han Singels.

Erg? Niet echt. De uitbreiding en verdieping van bepaalde thema's zal de museumcollectie alleen maar ten goede komen. Wélke werken er precies zullen worden uitgekozen zal alleen niet als een grote verrassing komen.

Meer over