Nieuws

Limburgse omroepbestuurder die verborgen camera’s wilde ophangen op non-actief

Bestuurder Peter Elbers van de Limburgse omroep L1 is op non-actief gezet, schrijven regionale media. Elbers was als omroepdirecteur verwikkeld in een slepende ruzie met zijn eigen journalisten, onder meer vanwege zijn wens om verborgen camera’s op de redactievloer te installeren en e-mails van medewerkers en leden van de Ondernemingsraad in te zien.

null Beeld Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto
Beeld Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

De Raad van Commissarissen van L1 maakte de non-actiefstelling van Elbers dinsdag bekend in een korte verklaring. De raad gaat met Elbers in gesprek over zijn toekomst bij de organisatie. Aanvankelijk schaarde de Raad van Commissarissen zich nog achter Elbers in het conflict met het personeel en de Ondernemingsraad.

De non-actiefstelling is een voorlopig sluitstuk van het slepende conflict tussen de directeur en zijn personeel, dat eerder leidde tot ziekmeldingen en werkonderbrekingen. De vertrouwensbreuk was dit voorjaar zodanig groot, dat de zaak terechtkwam bij de Ondernemingskamer. Deze bijzondere Kamer van het Gerechtshof Amsterdam stelde een onderzoek in.

Overigens oordeelde de Ondernemingskamer in april dat het functioneren van Elbers niet de oorzaak is van de problemen binnen L1. Ook staat in de uitspraak dat het schorsen van de directeur eerder bijdraagt aan het voortduren van het probleem dan aan het oplossen ervan. De rechter oordeelde hard over de Ondernemersraad en stelde dat deze niet goed functioneert.

Verborgen camera’s

Directeur Elbers had van begin af aan een slechte relatie met zijn personeel maar joeg met een aantal opmerkelijke plannen de journalisten van L1 definitief tegen zich in het harnas. In februari werd bekend dat Elbers voor bepaalde situaties verborgen camera’s op de redactie wilde installeren. Daarnaast wilde hij in bepaalde gevallen inzage in het mail- en internetverkeer van zijn personeel.

De journalisten van de radio- en televisiezender kwamen hiertegen in opstand. Ze lasten een korte werkonderbreking in. In januari stuurde de redactie al een brandbrief over de ‘autoritaire wijze’ van leidinggeven van Elbers. Dit leidde tot ‘onhoudbare situaties op de werkvloer’. Twee van de drie managementleden zitten ziek thuis. Elbers trok zijn voorstellen uiteindelijk in, maar het kwaad was geschied.

Verzuurd

De surveillanceplannen van Elbers zetten de verhoudingen tussen directie en personeel verder op scherp. De relatie was al behoorlijk verzuurd sinds zijn aanstelling in september 2020 door de Raad van Commissarissen. Tegelijk met de komst van Elbers werden twee bij het personeel populaire bestuurders de laan uitgestuurd.

De ondernemingsraad (OR) van L1 voelde zich gepasseerd bij deze procedure en verzette zich tegen de aanstelling van Elbers, die over te weinig journalistieke ervaring zou beschikken – hij liep in 1981 weliswaar stage bij een omroep, maar werkte voor zijn aanstelling in de woordvoering. De OR stapte destijds naar de rechter om Elbers benoeming ongedaan te maken, maar verloor de rechtszaak.

Meer over