'Lijfrente niet langer aftrekbaar'

VVD, CDA en LPF willen af van de lijfrente-aftrek en het spaarloon. Op die manier denken de beoogde partners in een nieuw kabinet ongeveer een miljard euro te kunnen bezuinigen....

De drie coalitiepartners zijn nog op zoek naar ongeveer twee miljard euro aan bezuinigingen. De spaarloonregeling kost de staat 665 miljoen euro per jaar aan gederfde belastinginkomsten. Afschaffing van de lijfrente-aftrek, die door het vorige kabinet al drastisch werd beperkt, zou volgens het ministerie van Financiën nog eens driehonderd miljoen euro kunnen opleveren.

Nieuw is dat ook de LPF nu van de twee populaire belastingvoordelen af wil. CDA en VVD pleitten al in hun verkiezingsprogramma's voor een einde aan de lijfrente-aftrek. Juist die laatste partij aarzelt nu weer, aldus bronnen dicht bij de formatie, omdat nieuwe compenserende voordeeltjes geen kans meer maken. De VVD beloofde haar kiezers ook lastenverlichting, onder meer door afschaffing van de onroerende-zaakbelasting.

Lijfrentepolissen worden veel gebruikt als aanvullende pensioenverzekeringen. De betaalde premies zijn fiscaal aftrekbaar, de latere uitkeringen worden belast. Veel lijfrentespaarders betalen de premies uit hun spaarloon, en genieten op twee manieren belastingvoordeel.

Verzekeraars verdienden jarenlang miljarden aan de verkoop van lijfrentepolissen. Die geldstroom zien zij snel opdrogen sinds het nieuwe belastingstelsel de lijfrente-aftrek terugbracht tot maximaal 1069 euro per jaar.

Hun lobbyclub, het Verbond van Verzekeraars, bestrijdt dat algehele afschaffing de schatkist driehonderd miljoen euro zou opleveren. De polissen die in de jaren tachtig en negentig massaal zijn afgesloten, gaan de komende jaren uitkeren. Experts schatten dat er jaarlijks 4,5 tot zeven miljard euro zal vrijvallen.

Vanaf volgend jaar zal de belasting op die uitkeringen meer opleveren dan de fiscus misloopt door de aftrek van premies, zo becijferde het Verbond vorige week in een brief aan kabinetsinformateur Donner. In 2010 zal de fiscus zeshonderd miljoen euro ontvangen, tegen 395 miljoen aan premie-aftrek.

Meer over