Liga Noord voelt zich gepasseerd door radikalinski's

Liga-leider Bossi is erin geslaagd zijn zware nederlaag in de pas gehouden lokale verkiezingen, toen Milaan voor de Liga Noord verloren ging, haast te laten vergeten....

Van onze correspondent

Jan van der Putten

ROME

Bossi is bang te worden overvleugeld door (ex-)volgelingen die geen genoegen meer nemen met zijn verbale geweld. De Liga voelt zich gepasseerd door radikalinski's die haar gestook in praktijk brengen. De Liga houdt zondag in Noord-Italië een referendum over de onafhankelijkheid.

De bezetting van de San Marco-toren is geen ludieke actie geweest, maar onderdeel van een serieus plan om Venetië en zijn achterland onafhankelijk te maken van Rome. De bezetters, die hun acties betaalden met geld dat ze inzamelden in dorpscafés, vormden de gewapende arm van de onafhankelijkheidsorganisatie Veneto Serenissimo Governo. Deze zelfde naam droeg de regering van de dogen, waaraan tweehonderd jaar geleden een einde kwam.

Woensdag is het proces begonnen tegen het onafhankelijkheidscommando dat de klokkentoren van San Marco in Venetië bezette. Ze kregen op de opening van hun proces luidruchtige solidariteit van de publieke tribune. De president dreigde de zaal te laten ontruimen en schortte de zitting op tot 3 juni.

De politie heeft in een schuur een tweede primitieve tank gevonden, die op afstand kon worden bediend, en onder de grond een hutkoffer vol geheime documenten. Al sinds 1983 broedden de separatisten op plannen om de macht te grijpen. Na de San Marco-blitz hadden ze andere acties in petto: het omverhalen van het standbeeld in Venetië van de eerste koning van Italië Victor Emanuel II, de verovering van een onbewoond eilandje in de Lagune van Venetië en de bezetting van de beroemde Antonius-basiliek in Padua.

Onder de nieuwe arrestanten is de ideoloog van de organisatie. Het onderzoek strekt zich ook uit tot de Liga Noord. Bij tientallen militanten is huiszoeking gehouden. Twee lokale Liga-leiders, beiden gemeenteraadsleden, worden verdacht van medewerking aan de separatisten, die immers de tovenaarsleerlingen van Bossi zijn.

Maar deze beweert dat de Liga niets met de Venetiaanse 'terroristen' te maken heeft. Die zouden marionetten zijn van de geheime dienst van 'Rome'. De Liga, zei Bossi geruststellend, zal nooit haar toevlucht nemen tot terrorisme. Als ze de revolutie gaat maken, dan doet ze dat 'met de wapens klaar op de vensterbank'.

Bossi is bang te worden overvleugeld door (ex-)volgelingen die geen genoegen meer nemen met zijn verbale geweld. In zijn lange mars naar de vorig jaar september al uitgeroepen onafhankelijkheid van 'Padania' gaat hij zondag onder zijn volgelingen een referendum houden. Er zijn geen kiesregisters. De legale waarde is nul.

Maar ook in Rome houdt Bossi een ijzer in het vuur. Hij heeft zich laten smeken door Massimo D'Alema, leider van de PDS en van de tweekamercommissie voor staatkundige hervormingen, om weer aan die commmissie mee te doen. Hij zei eerst nee, daarna misschien, en toen weer nee tegen het plan van de commissie voor een federale staat.

Meer over