Liefde

'Het grote verschil is dit: de bijbel spreekt van onvoorwaardelijke liefde van God en dat je door geloof in Jezus in genade kunt leven....

Helaas wordt de islam vaak, ook door enthousiaste moslims, in beeld gebracht als een religie waarin je punten haalt voor het paradijs door het afwerken van voorschriften. En waarin liefde en genade geen rol spelen.

Dit doet geen recht aan de werkelijkheid. Ook Mohammed leerde te leven in Gods genade, maar daarvoor had je volgens hem geen bemiddeling van de kerk nodig; iedereen heeft zijn persoonlijke relatie met god. En ook in de leer van Jezus was de liefde weliswaar de voornaamste van de geboden, maar moesten alle geboden naar de letter worden vervuld: 'Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; ik ben niet gekomen om te ontbinden maar om te vervullen (...) Wie dan de minste der geboden ontbindt, en de mensen alzo leert, die zal de kleinste heten in het Koninkrijk der hemelen (Matth. 5:17-20).

Helaas heeft de mens de neiging de moeilijkste en voornaamste van alle geboden, de liefde, te willen begraven onder meer tastbare voorstellen en rituelen. Dit gebeurt in de geschiedenis keer op keer en telkens is er een leraar nodig om de mensen te herinneren aan de kern van het geloof.

De God aan wie zij herinneren, is steeds dezelfde.

Meer over