Licht rekent af met tumor in hals

Het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis heeft de techniek onder de knie om met licht kleine tumoren in hals of hoofd aan te pakken....

Bij deze therapie, waaraan al jaren wordt gewerkt, krijgen patien met kleine tumoren in de hals of het hoofd een lichtgevoelige stof toegediend. Dit middel heeft de eigenschap het kankerweefsel gevoelig te maken voor licht.

De ingebrachte stof wordt minuten geactiveerd met licht op de huid bij het gezwel waarna de bloedvaten in het tumor dichtklappen en het tumorgezwel afsterft.

Deze therapie, die al jaren als veelbelovend geldt, kon tot voor kort de verwachtingen niet waarmaken. De vroeger gebruikte lichtgevoelige stof had veel nadelen voor de pati. De nu gebruikte stof is beter.

De methode is inmiddels in veel delen van het lichaam beproefd. Bij kleine gezwellen in hoofd en hals gaf de techniek goede resultaten, 87 procent van de tumoren verdween.

Het voordeel van de lichttherapie is dat er geen bijwerkingen zijn. Een operatie of bestraling kan leiden tot problemen met eten, drinken, praten en slikken. Ook kan de lichtbehandeling worden herhaald, dit in tegenstelling tot bestraling die , hooguit twee keer kan worden toegepast.

De techniek is bij een beperkt aantal patien bruikbaar. Van de vierhonderd nieuwe gevallen in de hoofd-hals poli van het Antoni van Leeuwenhoek komen er vijftien in aanmerking voor de lichtbehandeling.

Meer over