Licht, lucht, lawaai

In een donker kantoor zijn werknemers minder alert. Ook kan het werken in duisternis tot kwalen leiden. De gevreesde winterdepressie bijvoorbeeld....

Nu vaststaat dat werkgevers iets aan het chagrijn van hun werknemers kunnen doen, zijn ze dat op basis van hun zorgplicht waarschijnlijk ook verplicht. De werknemer wiens winterdip tot gederfde levensvreugd en misschien zelfs tot arbeidsongeschiktheid leidt, zou zijn werkgever wel eens aansprakelijk kunnen stellen voor geleden materiële en immateriële schade.

Werkgevers' aansprakelijkheid voor schade tengevolge van RSI is al vaker vastgesteld. Niet alleen bij beeldschermwerkers, maar ook bij een croupier van het casino. Ook burn-outs en gehoorschade zijn al geclaimd.

Een cellist hield zijn werkgever aansprakelijk voor de gehoorbeschadiging die hij door het musiceren had opgelopen. De kantonrechter stelde de cellist in het gelijk. Als de werkgever zijn zorgplicht serieus genomen had, dan zou hij meer ruimte hebben moeten laten tussen blazers en strijkers. Ook had het plaatsen van schermen kunnen helpen, of het selectief gebruik van oordoppen. Omdat de problematiek al lange tijd bekend is, had de werkgever maatregelen moeten nemen. Nadatde rechter had vastgesteld dat de blootstelling aan lawaai uitsluitend tijdens het werk had plaatsgevonden, werd een smartengeld van 3000 euro toegekend.

Door het werk of eigen schuld, was de vraag bij de beoordeling van een vordering tot smartengeld van een werknemer met longkanker. De man was niet alleen tijdens zijn werk bij Philips jarenlang blootgesteld aan asbest, maar hij had ook twintig jaar gerookt. Hoe moest de aansprakelijkheid worden verdeeld?

De kantonrechter benoemde een deskundige. Deze kwam tot het oordeel dat de kans dat de longkanker door blootstelling aan asbest was veroorzaakt, 35 procent bedroeg. Verder stelde hij dat Philips langer dan op basis van wetenschappelijk onderzoek verantwoord was, veiligheidsmaatregelen achterwege had gelaten. Omdat de werknemer door te roken zelf zijn steentje aan had bijgedragen, werd het gevorderde bedrag aan smartengeld van 75 duizend euro voor 35 procent toegewezen.

Het leven wordt erg ingewikkeld: burn-out door overbelasting op het werk of door lastige kinderen? RSI door beeldschermwerk of tennissen? Depressie door schemeren op kantoor of verbroken relatie? De deskundige mag het zeggen.

Meer over