Libië en Italië tekenen vrede

Italië heeft vrede gesloten met zijn vroegere kolonie Libië. Beide landen verplichten zich tot een goede nabuurschap en uitsluiting van alle gewelddaden....

Van onze correspondent

Jan van der Putten

ROME

Donderdag werd de inhoud bekend gemaakt van een verklaring die al op 4 juli is ondertekend door de ministers van Buitenlandse Zaken van Italië en Libië, Lamberto Dini en Omar El Mountasser. Italië, zei minister Dini, heeft de bewijzen dat Libië al sinds lang niets meer te maken heeft met terroristische acties. En dat heeft nu de tijd rijp gemaakt voor een ontspanning, die van groot belang is voor de veiligheid van het hele Middellandse-Zeegebied.

Als koloniale mogendheid was Italië een laatkomer. In 1911 bezette het de Libische regio's Cyrenaica en Tripolitanië. Dictator Mussolini maakte in 1939 van Libië een overzees Italiaans gebiedsdeel. Italië verloor de oorlog en zijn koloniën, maar bleef in Libië een belangrijke rol spelen.

Totdat een jeugdige kolonel, Moammar Kadhafi, in 1969 koning Idris ten val bracht. Ongeveer twintigduizend Italianen in Libië moesten weg.

Zeven jaar later was Kadhafi in Italië. Niet als bezoeker, maar als nieuwe aandeelhouder van Fiat. Hij ging er prat op dat hij nog nooit had gehoord van Fiat-baas Agnelli. Die heeft er een zware dobber aan gehad om van de Libische leider af te komen.

Nieuwe problemen rezen in 1980, toen tijdens een NAVO-oefening in de Tyrrheense Zee een Italiaans passagiersvliegtuig werd neergeschoten boven het eiland Ustica. Alle 85 inzittenden kwamen om het leven. Het eigenlijke doel was waarschijnlijk een MiG van Kadhafi, die in de radarschaduw vloog van het burgervliegtuig.

In 1986 werden er opnieuw raketten afgeschoten, nu vanuit Libië op het Italiaanse eilandje Lampedusa. Dat was bedoeld al waarschuwing tegen een NAVO-land na het Amerikaanse bombardement van Kadhafi's huis in Tripoli. Daarbij raakte de kolonel licht gewond.

De regering-Prodi heeft toenadering gezocht tot drie landen die op de Amerikaanse zwarte lijst staan: Cuba, Iran en Libië. De voorwaarden voor een verdrag met Libië waren twee verplichtingen die grote ontspanning kunnen opleveren: bestrijding van het terrorisme en de niet-verspreiding van massavernietigingswapens.

Libië heeft zijn oude eis voor schadevergoeding laten vallen. Wel betuigt Italië diepe spijt voor het leed dat het Libische volk in de koloniale tijd is aangedaan. Het heeft zich verplicht de nog resterende mijnenvelden in Libië op te ruimen, de slachtoffers van de mijnen schadeloos te stellen en voor hen een medisch centrum in te richten.

Italië zal de geroofde kunstschatten teruggeven, en Libië erkent de schulden die het heeft bij Italiaanse bedrijven. Akkoorden zijn gesloten over economische, technische, toeristische, agrarische en culturele samenwerking.

Italië hoopt dat Libië nu ook zijn andere internationale verplichtingen nakomt en akkoord gaat met de berechting van de verdachten van de Lockerbie-aanslag door het Internationale Gerechtshof in Den Haag.

Meer over