Les

Er is niets zo erg voor een auteur dan een negatieve bespreking van zijn boek door een recensent die het boek niet heeft gelezen....

In het geval van de Grondwetdiscussie zou het misschien toch op zijn plaats zijn. Ik schaar mezelf ook een beetje onder de dommerds en luiaards, hoewel ik nog verwoede pogingen heb gedaan het stuk te lezen. Pas op het laatste moment was ik voor, maar het had weinig gescheeld, of ik had ook nee gestemd. Ik moet dit voortaan beter aanpakken en meer interesse tonen in de politiek. Dat is voor mij ook een les van dit referendum.

Meer over