Leren met de muis

Het web is bij uitstek geschikt om te leren. Dat weet de overheid, die het gebruik van internet in de klas aanmoedigt, en dat weten ook de internetproviders, die vechtend over straat rollen om uit te maken wie de duizenden scholen mag gaan voorzien van breedband-aansluitingen....

Maar hoe je dat 'leren met de muis' het best kunt aanpakken, weet nog bijna niemand.

Om daar achter te komen, kun je het best te rade gaan bij de experts, degenen die er dagelijks mee moeten werken. Met dat idee worden sinds 1995 wereldwijd ThinkQuest-wedstrijden georganiseerd, waarin leerlingen en docenten worden uitgedaagd een educatieve website te maken.

Dat de leerlingen op dat vlak onderdoen voor hun docenten, blijkt uit de inzendingen

voor de Nederlandse editie van ThinkQuest 2003. Gisteren werden tijdens een grote finale in Rotterdam de winnaars bekendgemaakt van deze 'webstrijd', die wordt georganiseerd door Kennisnet, de internetkoepel voor het onderwijs (www.kennisnet.nl).

Met aanmoedigingsprijzen en eervolle vermeldingen meegeteld werd het een prijzenfestijn. Bijzondere aandacht verdienen Kasteel op slot (speciale vermelding voor het mooiste ontwerp in de competitie voor docenten) en de site over Normen en Waarden (eerste prijs in de themawedstrijd voor leerlingen). Zowel de winnaars als de sites die buiten de prijzen vielen zijn te vinden via www.thinkquest.nl. In het prijzenpakket is ook een aantal workshops opgenomen. Waartoe die kunnen leiden, is na te lezen op www.volkskrant.nl/weblog

Meer over