Lerarentekort voortgezet onderwijs blijft de komende jaren oplopen

Middelbare scholen komen dit jaar ruim zeshonderd fulltime leraren tekort. In 2018 groeit dit tekort tot over de achthonderd leraren, om tot 2022 in ieder geval niet meer substantieel te dalen. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond op gezag van onderzoek dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap liet uitvoeren door Centerdata.

Leerlingen van een VMBO in Vianen testen een nieuwe applicatie met hun telefoon. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
Leerlingen van een VMBO in Vianen testen een nieuwe applicatie met hun telefoon.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het lerarentekort groeit door doordat het toenemende aantal docenten dat met pensioen gaat niet wordt vervangen door nieuwe aanwas. Ook het aantal leerlingen in het voorgezet onderwijs daalt, dus het lerarentekort is in werkelijkheid nijpender.

Regionale verschillen

Het verschilt nogal per regio hoeveel moeite middelbare scholen moeten doen goede docenten te vinden. Vooral in de grotere steden in de Randstad is het tekort groot, met steden als Utrecht en Amsterdam voorop. In de provincie Limburg zullen de tekorten na 2019 lager liggen dan het landelijk gemiddelde. De grootste tekorten zijn te vinden de vakken Duits, Frans, natuurkunde, scheikunde en wiskunde.

Meer over