Leraren mijden zwarte scholen in Randstad

De 380 basisscholen in Nederland die voor meer dan 70 procent worden bevolkt door allochtone leerlingen, kunnen hun vacatures steeds moeilijker vervullen....

Arslan: 'Leraren die kunnen kiezen voor een rustige baan in Wassenaar, gaan niet werken in de Haagse Schilderswijk of het Utrechtse Lombok.'

Door de krapte in het onderwijs kunnen leraren vrijelijk uit banen kiezen. 'Herintreders en leraren die elders een baan kunnen vinden, krijg je met geen trekschuit naar Amsterdam', aldus A. Aboutaleb, die namens het ministerie van Onderwijs probeert mensen met een lesbevoegdheid te interesseren voor een (inval)baan.

Arslan wil met een 'zwaartetoeslag' het werk op zwarte scholen aantrekkelijker maken. Leraren zouden 500 gulden extra per maand moeten ontvangen, mits zij inderdaad bijzondere vaardigheden hebben. Zij moeten bijvoorbeeld in staat zijn Nederlands te geven aan leerlingen voor wie dat niet de moedertaal is. 'Juist allochtone leerlingen hebben extra goede leerkrachten nodig.'

De Nijmeegse onderzoeker P. Jungbluth ondersteunde dit pleidooi. 'De situatie op achterstandsscholen is dramatisch slecht. Ook is de kwaliteit van zittende leraren vaak onder de maat. Er moet iets gebeuren.' Volgens VVD-onderwijsspecialist C. Cornielje hebben financiële prikkels een omgekeerd effect. 'Extra beloningen stigmatiseren scholen en daarbij treedt als neveneffect op dat leraren denken: daar moet ik niet wezen.'

Ook onder het gehoor overheerste de scepsis over een zwaartetoeslag. 'Ik denk dat leraren liever vijfhonderd gulden inleveren voor een rustige baan dan voor vijfhonderd gulden extra naar een moeilijke school gaan', zei een docent.

Meer over