'Leraar is niet altijd objectief, Cito wel'

Een verplichte toets in mei en meer nadruk op het advies van de basischool bij de toelating tot het vervolgonderwijs. Wat vinden schoolleiders en ouders ervan?

DOOR KAYA BOUMA

Sjoerd Slagter, voorzitter Voortgezet Onderwijsraad (VO-raad):

'Middelbare scholen hebben de Citoscore nodig. In de meeste gevallen is het advies van de basisschool voldoende, maar niet in alle gevallen. We hebben een objectieve toets nodig ter controle. Anders gaat iedere ouder druk uitoefenen op de basisschool om ervoor te zorgen dat zijn kind vwo-advies krijgt. Basisscholen hebben soms moeite die druk te weerstaan, merken wij.'

Jan van Muilekom, rector van het Vossius Gymnasium in Amsterdam:

'Als de Citotoets pas in mei of juni wordt afgenomen, komen wij in de problemen. We kunnen de score dan niet meer meewegen bij de inschrijving van nieuwe leerlingen, die voor mei rond moet zijn. Naast het advies van de basisschool is de Cito-toets voor ons een belangrijk meet- instrument. Wij vragen een minimale score van 545 punten. Als we die score niet meer kunnen meenemen, gaan we kijken naar andere manieren om het niveau van leerlingen te toetsen. Ik heb daar recent nog met andere Amsterdamse gymnasia over gesproken, die zijn hetzelfde van plan.'

Lucille Barbosa-Biesbroeck, directeur Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs (NKO):

'Middelbare scholen vinden vast een manier om toch de Citoscore mee te laten wegen, dat kan ik je op een briefje geven. Wij zijn heel gelukkig met het voorstel om het basisschooladvies doorslaggevend te maken, maar ik ben bang dat middelbare scholen zich er niets van aantrekken. Op veel scholen in Amsterdam kom je niet binnen zonder een score van 545 punten, dat vind ik idioot. De toekomst van een kind hangt af van een driedaagse toets. Een kind kan acht jaar lang goed presteren en het toch op de Cito-toets niet goed doen. Op deze manier worden een hoop kinderen uitgesloten.'

Evert de Vos, vader van twee kinderen en hoofdredacteur tijdschrift J/M voor Ouders:

'Als de macht alleen bij de leraar ligt, kun je als ouder ontzettend pech hebben. De basisschoolleraar van mijn zoon mopperde weleens op hem. Pas toen hij zijn Citoscore zag, stelde hij zijn beeld bij. De leraar is niet altijd objectief, de Citotoets is dat wel. Ik vind het een goed idee om de toets pas later in het jaar te doen. Nu daalt het onderwijsniveau als de Citotoets voorbij is er wordt alleen nog aan de eindmusical gewerkt.'

Harm van Gerven, voorlichter Primair Onderwijsraad (PO-raad):

'Wij pleiten er al lang voor de Cito-toets later in het jaar af te nemen. Het gat tussen de basisschool en middelbare school wordt dan kleiner, want leerlingen in groep 8 krijgen langer les. Nu is de noodzaak na de Citotoets er vaak een beetje af. Bijkomend voordeel is dat het advies van basisscholen meer belang krijgt. Dit advies komt al voor 80 tot 90 procent overeen met de Citoscore. Bovendien hebben de leerlingen op deze manier minder stress voor de toets. Hun toekomst hangt er niet compleet van af, ook dat is een positieve ontwikkeling.'

punten moeten kinderen bij de Cito-toets minimaal halen om toegelaten te worden tot het Vossius Gymnasium en veel andere vwo-scholen in Amsterdam

undefined

Meer over