Lente-akkoord: nog enkele dagen

Het akkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie over de begroting van 2013 gaat uiterlijk volgende week woensdag naar het Centraal Planbureau. Het CPB gaat de plannen van de vijf partijen deze maand nog doorrekenen op koopkracht- en werkloosheidseffecten.

VAN ONZE VERSLAGGEVER ROBERT GIEBELS

DEN HAAG - Ook stelt de rekenmeester van het kabinet dan vast of met het 'Wandelgangenakkoord' wordt voldaan aan de Europese eis dat het tekort op de overheidsbegroting volgend jaar niet groter mag zijn dan 3 procent van het bruto binnenlands product.

Dit bleek woensdag na overleg van de twee regeringspartijen, de drie oppositiepartijen en minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA). Met zijn staatssecretaris Frans Weekers (VVD) trof de bewindsman de vijf fractievoorzitters en de financiële specialisten van de fracties. Ze spraken drie uur met elkaar.

Het overleg, dat vandaag wordt voortgezet, was in de fractiekamer van D66, waar op 25 en 26 april onder grote druk het akkoord werd gesloten, dat wel 'Kunduz-akkoord' is genoemd naar de instemming van de vijf partijen met een politiemissie naar het Afghaanse Kunduz. Omdat die missie gevoelig ligt en Kunduz weinig met de begroting van 2013 te maken heeft, muntte De Jager gisteren de term 'Lente-akkoord'.

Aanvankelijk zouden de Kamerleden De Jager op zijn ministerie spreken, maar vooral ChristenUnie-voorman Arie Slob wilde benadrukken dat bij het opstellen van de begroting het initiatief bij de Kamer ligt.

De knelpunten die het gezelschap besprak, liggen vooral in de zorg, in de sociale zekerheid en in het openbreken van het pensioenakkoord waardoor de verhoging van de AOW-leeftijd al volgend jaar wordt ingezet. Hoewel dit complexe onderwerpen zijn, acht De Jager de kans dat het nog misgaat 'nihil'. D66-leider Alexander Pechtold sprak van 'een kwestie van aflakken'.

Zo zou voor het specificeren van 1,6 miljard euro aan bezuinigingen in de zorg al duidelijk zijn wat er in en uit het basispakket gaat. Ook zou het eigen risico 400 euro worden - bijna een verdubbeling. Maar een bedrag van circa 1 miljard euro zou nog ingevuld moeten worden.

Een punt van discussie zou ook de extra crisisbelasting zijn op hoge inkomens. Die moet 500 miljoen euro opleveren, maar dat hangt af van de inkomensgrenzen en de belastingtarieven die de vijf partijen voor die hoge inkomens afspreken.

Bezuinigen op de overheid door efficiënter werken is eveneens onderwerp van gesprek. Het CPB toont zich al jaren sceptisch over dergelijke bezuinigingen, die deels op wensdenken zouden zijn gebaseerd. De vijf partijen hopen dit keer 875 miljoen te besparen bij de overheidsorganen.

'Funest'

Overeenstemming is er over de grootste bezuinigingspost: de verhoging van het hoge btw-tarief van 19 naar 21 procent. Dit zou de schatkist ruim 4 miljard euro op moeten leveren. 'Echt funest voor de economie', zei SP-leider Emile Roemer voor Radio1, 'ook topeconomen zeggen dat'. Roemer verwees naar de economiehoogleraren Bovenberg en Jacobs die gisteren in de Volkskrant kritische noten plaatsten bij het akkoord. 'Toch ramt de Kunduz-coalitie de btw-verhoging erdoor, omdat ze anders een flater slaan in Brussel en de 3 procent niet halen.'

Voor PvdA-lijsttrekker Diederik Samsom, net als Roemer buiten het Lente-akkoord gehouden, is 3 procent niet heilig. 'Het mag ook 3,4 procent zijn', zei Samsom gisteren in een debat op de Universiteit van Amsterdam. 'Ik wil niet wegduiken in een obsessie met het begrotingstekort.'

De Jager sprak over het pakket met eurocommissaris Olli Rehn, verantwoordelijk voor handhaving van de 3 procent. 'Van zeer hoge kwaliteit', zou Rehn De Jager hebben toevertrouwd. De Jager gaat er daarom van uit dat het Lente-akkoord zonder meer zal voldoen aan de Brusselse 3-procentseis.

undefined

Meer over