Lekker rustig in het groen

Sluwe projectontwikkelaar, trage gemeente, illegale bebouwing bewoning: Midland Parc, Countryclub Amersfoort leidt een turbulent bestaan. Natuurbeschermers blijven strijdbaar, terwijl Amersfoort een punt maakt van het 'permanent wonen'....

Zoveel papierwerk is inmiddels opgegaan aan de strijd om het Amersfoortse bosgebied Bokkeduinen dat al die nota's, rapporten en vooral gerechtelijke processtukken vermoedelijk zelf al een half bos hebben gekost. 'Maar wij geven de strijd nog niet op', zegt voorzitter Wim Schoonheym van de Vereniging Behoud Bos Birkhoven Bokkeduinen (VBBBB).

Dus: weer op naar de rechter! Deze keer is het de bestuursrechter in Utrecht bij wie de vereniging bezwaar heeft aangetekend tegen de handelwijze van de gemeente Amersfoort: die heeft tandenknarsend alsnog bouwvergunning verleend aan de exploitant van Midland Parc, voorheen de gemeentelijke camping.

Midland Parc, de gevreesde naam is gevallen. Wie in politieke kringen in Amersfoort erover begint, ontmoet doorgaans een pijnlijke stilte. Nee hniet w Midland Parc. Hadden we dat dossier niet gesloten?

Een berisping voor een advocaat, kwestieus optreden van twee notarissen, handigheidjes van een projectontwikkelaar die een weinig alerte gemeente te grazen neemt, illegale bebouwing en illegalebewoning, een detectivebureau dat de kentekennummers van bungalowbezitters noteert, in het natuurgebied Bokkeduinen gaat het er allemaal niet zo kabbelend aan toe.

Als het aan de VBBBB ligt, blijft dat ook zo want op de vasthoudendheid van deze belangengroep (bijna duizend leden) valt weinig af te dingen. Hoe graag de gemeente ook het dossier Midland Parc achter zich wil laten. Zoals onlangs bleek. Na een jarenlange juridische strijd houdt Amersfoort gerechtelijke procedures tegen de exploitant van Midland Parc voor gezien, in ruil voor een afkoopsom van vierhonderdduizend euro.

Geld, daar draaide het allemaal om toen medio jaren negentig werd besloten de gemeentelijke camping Bokkeduinen in de verkoop te doen. Er moest fors bezuinigd worden en privatisering heette de remedie voor alle kwalen. Dus werden tal van niet-kerntaken afgestoten, ondermeer het beheer van de camping.

Die camping maakte deel uit van een natuurgebied met recreatieve functies. Bokkeduinen is een bosgebied ten westen van het centrum en wordt door de Barchman Wuijtierslaan gescheiden van het veel grotere bosgebied Birkhoven. In dat grotere deel van het bos heeft het Dierenpark zich gevestigd (wil uitbreiden, verzet de VBBBB zich hevig tegen) en is een aantal sportieve voorzieningen (ondermeer een Bosbad) getroffen.

Bij de verkoop bedong de gemeente dat de kampeerfunctie van Bokkeduinen gehandhaafd moest blijven, al werd dat niet spijkerhard vastgelegd. De nieuwe eigenaar en gemeente kwamen voorts overeen dat de camping 'gemoderniseerd' zou worden.

Hoe multi-interpretabel dat begrip 'modernisering' is, is nu, ruim zeven jaar later, goed te zien. In niets doet het bosterrein meer aan een camping denken, sterker, ook het trekkersveldje is gesneuveld. Sinds 2001 is Midland Parc, Countryclub Amersfoort (opschrift van het bord aan de toegangsweg) het domein van honderd bungalows, ontwikkeld door Rewinkel Exploitatie Bokkeduinen (REB). Voor de bouw van de meeste van die bungalows is pas vorig jaar een vergunning afgegeven.

Eigenaar Rewinkel was vroeger de gemeentelijk beheerder van de camping. Hoewel een geeresseerde uit Nieuwkoop meer bood, verkocht de gemeente de camping in 1996 voor 1,4 miljoen gulden aan Rewinkel. Zo leverde dit deel van de privatisering geen wachtgeldprobleem op, had de gemeente becijferd. Daarenboven: Rewinkel was uiteraard vertrouwd met het Amersfoortse, hij zou het natuurgebied absoluut niet verkwanselen, luidde de verwachting.

Vaststaat dat Rewinkel al voor de verkoop met (collega-)ambtenaren repte over een plan bungalows te bouwen op de camping. Volgens hem stond het bestemmingsplan (recreatieve functie) een dergelijke ingreep toe. Nadat 29 chalets waren gerealiseerd en protesten van ondermeer de VBBBB ertoe hadden geleid dat het bij die bouwactiviteit zou blijven, ging de herinrichting van de camping echter gewoon voort.

Dankzij de oplettendheid van de belangenvereniging (die ervoor ijvert heel Birkhoven en Bokkeduinen weer 'terug te geven aan de natuur') werd de gemeente geattendeerd op nieuwe bouwactiviteiten. Het kadaster was doende kavels op te meten en inderdaad bleek de exploitant nieuwe plannen te hebben: onder het motto 'Lekker wonen in het groen' werd landelijk geadverteerd met bungalows.

Dat bracht de gemeente ertoe beslag te leggen op het terrein, maar een juridisch handigheidje van de exploitant (met steun van notarissen en een advocaat) bracht de gemeente in het nauw. Bouwkavels werden binnen enkele dagen aan meerdere rechtspersonen verkocht (de Leusdense advocaat mr Boven was een van hen) om later weer te worden terugverkocht.

Die 'serieverkoop' maakte de beslagprocedure dusdanig ingewikkeld dat er sprake was van 'vervuiling van het proces', zegt mr Henri Sarolea, raadsman van de VBBBB. 'Een beproefde procedure. De rechtbank ziet dan een keten van processen hangen. Dan wordt al gauw aangestuurd op een schikking. En de gemeente stond al niet zo sterk in zijn schoenen, die had bij de verkoop aan Rewinkel al niet bijster alert gehandeld.'

De 'serieverkoop' ging gepaard met het opstellen van ondeugdelijke notari akten, hetgeen het vermoeden deed rijzen dat ook notarissen 'een vriendendienstje' (mr Sarolea) aan Rewinkel wilden verlenen. De VBBBB diende tuchtklachten in tegen de notarissen en die werden deels gegrond verklaard.

Vorige maand legde de Raad van Discipline ook mr Boven een berisping op vanwege diens betrokkenheid bij de serieverkoop. Mr Sarolea: 'Die vonnissen maken het extra wrang dat de gemeente een schikking heeft getroffen met Rewinkel. Uit alles blijkt dat hier bijna sprake is mafiose praktijken, maar de gemeente wil er zijn vingers niet meer aan branden. Die laat zich liever afkopen met een fooi.'

Want een fooi is het, de 400 duizend euro die Rewinkel nu aan de gemeente als uitkomst van de schikking heeft betaald. VBBBBvoorzitter Wim Schoonheym: 'Die grond had nooit mogen worden uitgegeven voor de bouw van bungalows. Volgens onze schatting heeft de eigenaar er misschien wel tien miljoen euro op verdiend.'

Graag geeft D66-raadslid Mirjam Barendregt toe dat de gemeente niet al te handig heeft geopereerd in de kwestie Midland Parc. 'Het probleem is ontstaan door dat onzorgvuldig opgestelde contract van 1996. De rekenkamercommissie heeft zich erover gebogen en de conclusie luidde dat er ook in de ambtelijke sfeer van alles en nog wat is fout gegaan. Maar goed, het dossier is al meters hoog, het houdt een keertje op.'

Belangrijk vindt Barendregt het dat de gemeente nu streng toeziet op de recreatieve functie van Midland Parc. 'Het moet geen nieuwe woonwijk worden met permanente bewoning.' Dat strenge toezicht vindt plaats, verzekert een gemeentelijke woordvoerster. 'We zijn op dit moment bezig met het aanleggen van dossiers. Een onderzoeksbureau dat ook voor de gemeente Nijkerk met succes heeft gewerkt, is voor ons op het park aan de slag.'

Rond Kerstmis kregen de eigenaren een enquformulier met daarin vragen over hun vaste woon-en verblijfplaats. Secretaris Ruud Kole van de vereniging van eigenaren zegt de leden te hebben geadviseerd geen medewerking te verlenen. De gemeentelijke woordvoerster: 'We hebben inderdaad maar reactie gehad, maar daarmee houdt het voor ons niet op. Een flink aantal bewoners hebben we vorige maand een tweede brief gestuurd, omdat wij vermoeden dat ze er permanent wonen. Die hebben we gewaarschuwd, die zullen maatregelen moeten treffen.'

Kole: 'Nu lopen er dus mensen op ons park te spieden of we er soms het hele jaar wonen. Leuk is dat niet. Ik denk dat hier van gemeentelijke kant wrok jegens Rewinkel meespeelt. Zo'n ambtenaartje dat ze te slim is afgeweest, dat zit de gemeente niet lekker. Maar daar staan wij als eigenaren buiten.'

Kole wijst erop dat Midland Parc al lange tijd wacht op een bouwvergunning voor een 'centrumfunctie' (horecagelegenheid, zwembad, sauna etc.) en leidt hieruit af dat er sprake is van 'Rewinkeltje pesten'. De gemeentelijke woordvoerster: 'Die centrumfunctie was veel te grootschalig, met horeca voor mensen van buiten en zo. Dat is afgewezen. Nu ligt er een plan dat meer op de maat van het park is toegesneden.'

Blijkt de gemeente tnog een bouwplan te hebben tegengehouden, maar voor de VBBBB is dat geen troost. Voorzitter Schoonheym: 'Wij blijven doorprocederen, die bungalows zijn illegaal gebouwd. Desnoods wordt het een bodemprocedure bij de Raad van State.' Mr Sarolea: 'En kansloos zijn we helemaal niet. In een vergelijkbare zaak heeft de Raad van State onlangs uitspraak gedaan over een recreatiepark in Rijpwetering. Eigenlijk moet daar nu worden gesloopt.'

Meer over