Leidse universiteit wil iets maken van Haags bijkantoor

Den Haag is academiestad geworden. Hoger beroepsonderwijs was er al in overvloed, maar een universiteit ontbrak tot dusverre nog aan de uitzet....

Dat die dependance vooralsnog door een handjevol kwartiermakers wordt bevolkt - hoeveel weet de voorlichter van de UL niet precies - en dat de tastbaarheid van het initiatief vooral in fraaie brochures tot uiting komt, doet geen afbreuk aan de voldoening van de betrokken partijen.

In Nieuwspoort moesten de media er gisteren van worden overtuigd dat het geen virtueel initiatief betreft. Er wordt intensief gezocht naar een pand dat zich leent voor onderwijsdoeleinden, verklaarde collegevoorzitter L. Vredevoogd. En dat pand zal zich ergens in de binnenstad bevinden, zoveel is zeker.

Want de Leidse satelliet zal in een open verbinding staan met zijn omgeving: met het politiek bedrijf, de multiculturele samenleving, het bedrijfsleven natuurlijk, en met de vele juridische organisaties die in Den Haag zijn gevestigd. Een typisch voorbeeld van een win-win-situatie, zo vatte burgemeester Deetman van Den Haag zijn heilswens samen. 'Leiden heeft invulling gegeven aan het nogal vage begrip ondernemende universiteit.'

De inbedding van de Leidse buitenpost moet tot uiting komen in zijn onderwijsaanbod. Er zal Europees en internationaal recht worden gedoceerd op doctoraal en postdoctoraal niveau. Er komen opleidingen op het snijvlak van politiek, openbaar bestuur en recht.

Er zullen cursussen aan vijftigplussers worden gegeven op het gebied van tuinarchitectuur, Franse literatuur, voeding en voedsel. Middelbare scholieren die met de exacte vakken worstelen kunnen zich door Leidse deskundigen laten bijstaan.

En er komt een Academische Advieskring, onder leiding van de bestuurskundige prof.dr. U. Rosenthal, die de gemeente Den Haag gevraagd en ongevraagd bijstand gaat verlenen bij het oplossen van grootstedelijke problemen.

De vraag blijft echter of al deze voornemens de vestiging van een buitenpost noodzakelijk maken. Met behulp van een beetje informatie- en communicatietechnologie zou het Haagse achterland gemakkelijk vanuit het nabijgelegen Leiden bediend kunnen worden.

Daar komt bij: op de door Vredevoogd aangeprezen wisselwerking tussen de Leidse satelliet en het Internationaal Gerechtshof, het Joegoslavië Tribunaal en het Permanent Hof van Arbitrage valt ook wel wat af te dingen. Geen van de instellingen is betrokken geweest bij de opstelling van een leerplan.

Is de dependance dan wellicht een uitvalbasis voor lobbyisten die Haagse politici moeten bewerken? Geen sprake van, zegt Vredevoogd.

'Het is hooguit een visitekaartje dat politici in het voorbijgaan zal opvallen. Daar is het ons echter niet om te doen geweest.'

Maar alle aandacht is uiteraard welkom. Of, zoals Oscar Wilde al wist, 'there is one thing worse than being talked about: not being talked about.'

Meer over