Leidse universiteit begint proef met toelatingsexamen

De Universiteit Leiden begint komend studiejaar een experiment met een toelatingstoets voor eerstejaarsstudenten. Door strengere selectie op motivatie en talent hoopt zij de uitval van studenten gedurende de studie tegen te gaan...

De Leidse universiteit is daarmee de eerste die gebruikmaakt van de mogelijkheden die staatssecretaris Nijs van Onderwijs de instellingen wil bieden. Nijs (VVD) is een groot voorstander van meer variatie in het hoger onderwijs. Universiteiten en hogescholen moeten wat haar betreft de kans krijgen topstudies te ontwikkelen die alleen zijn weggelegd voor excellente studenten. Dit moet leiden tot internationaal hoog aangeschreven universiteiten die zich kunnen meten met concurrenten als het Amerikaanse Harvard.

Nijs vindt dat de instellingen daarvoor ook een hoger collegegeld mogen vragen van de studenten. Kwaliteit moet ook in dit land te koop zijn', is hierbij haar motto. Met de introductie van toelatingstoetsen hoopt zij ook studenten zelf een bewustere studiekeuze te laten maken.

De plannen, die nog moeten worden goedgekeurd door de Tweede Kamer, zijn in het hoger onderwijs omstreden. De studentenvakbond LSVb is faliekant tegen. De bond vreest dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in gevaar komt en dat sommige studenten straks nergens meer terechtkunnen.

De instellingen zijn verdeeld over het nut van toelatingsexamens. De Universiteit Leiden is voorzover bekend de enige die al concrete plannen heeft. Zij heeft voor het experiment grote studies als rechten, psychologie, pedagogiek en geschiedenis in gedachten.

De toetsen worden eerst twee jaar uitgeprobeerd voordat in 2006 echt met de selectie wordt begonnen. De universiteit neemt die tijd om te onderzoeken of de uitkomst van de toetsen inderdaad voorspellend werkt voor de studieresultaten in de eerste jaren.

Meer over