Leger Rusland vol soldaten met gebreken

Michail Kislitsyn, hoofdaanklager van het militaire district Moskou, baart deze week opzien met zijn onthullingen in Russische kranten over de selectiecriteria van het Russische leger....

Zelfs bij elite-eenheden dienen mensen met afwijkingen. Dat veroorzaakt hachelijke situaties. Naar nu pas bekend is gemaakt is de toenmalige premier Tsjernomyrdin in januari beschoten door zijn eigen bewaker. De soldaat stak eerst een kameraad neer en schoot daarna zijn Kalasjnikov leeg op het buitenhuis van de premier.

Tsjernomyrdin was op dat moment in zijn buitenhuis en 'maakte enkele onplezierige minuten door', aldus Kislitsyn in het dagblad Segodnya. Uit een onderzoek bleek dat de soldaat al jarenlang door psychische stoornissen werd geplaagd.

Volgens Kislitsyn betreft het geen uitzondering. Het Russische leger zou geregeld drugsverslaafden en mannen met fysieke problemen of een strafblad accepteren. Mede daardoor is er een stijging van het aantal zelfmoorden en gewelddadige incidenten waarbij dienstplichtigen hun kameraden doodschieten of gijzelen. Volgens officiële schattingen zijn vorig jaar vijftig militairen door collega's gedood en hebben er zo'n vijfhonderd een eind aan hun leven gemaakt. 'Stel je voor wat een gestoorde of een drugsverslaafde kan doen als je hem een mitrailleur geeft', aldus Kislitsyn in de zakenkrant Kommersant.

Ook lopen er veel HIV-verslaafden tussen de manschappen. Bij controles de afgelopen twee jaar in kazernes rond de hoofdstad zijn volgens Kislitsyn 128 HIV-geïnfecteerde soldaten aangetroffen, waarvan 111 de infectie al hadden voordat zij in dienst kwamen.

Tweemaal per jaar worden in Rusland dienstplichtigen opgeroepen, maar slechts zo'n twintig procent komt daadwerkelijk opdagen en verdere controles van de wegblijvers zijn er nauwelijks of hebben geen effect. Jonge mannen doen er alles aan om de dienstplicht te ontlopen. Dat is niet verwonderlijk want de strijdkrachten hebben geen geld meer, het moreel is laag en de jonge recruten worden vaak door de oudere dienstplichtigen op brute en gewelddadige wijze ontgroend en mishandeld.

De Russische president Jeltsin heeft in 1996 bepaald dat de dienstplicht in 2000 wordt afgeschaft en dat er tegen die tijd een beroepsleger moet zijn. De legerleiding denkt niet dat dat bevel in twee jaar tijd kan worden uitgevoerd.

Meer over