'Leg kunstbeleid voortaan bij grote steden'

Het kunstbeleid moet sterk worden gedecentraliseerd. Grote steden moeten de subsidies gaan verdelen. Dat is nodig omdat het huidige systeem met een landelijke Kunstenplan vastloopt in bureaucratie....

De opstellers zien geen heil meer in het eens in de vier jaar centraal vaststellen van subsidie, zoals nu gebeurt in het Kunstenplan. Dat leidt volgens hen tot een rituele dans met een overmaat aan honderden beleidsplannen. Bovendien slaat het de artistieke eigenheid dood. Veel beter zou het zijn als de grote gemeenten eigen cultuurpolitiek uitstippelen.

Volgens Het moet nee kan anders is de dynamische stad de aangewezen biotoop om nieuw cultuurbeleid te ontwikkelen. Grote steden moeten daarom zelf uitmaken welke theatergroepen, muziekensembles en andere instellingen geld dienen te krijgen, schrijven de vier bestuurders (directieleden van een schouwburg, hogeschool en een theatergezelschap). De grote winst van decentralisatie is volgens de vier dat er meer dynamiek komt in het kunstenbeleid. Nu is er een scherpe scheiding tussen de gezelschappen die in het kunstenplan zijn opgenomen en een redelijke grote bestaanszekerheid hebben. Aan de andere kan bevindt zich de groep in de marge, die zich moet behelpen met incidentele subsidies. In het nieuwe systeem is ook meer ruimte voor kunstenaarsinitiatieven.

Het stuk is opgesteld met het oog op het nieuwe Kunstenplan 2001-2004. Verwacht wordt dat staatssecretaris Van der Ploeg deze zomer zijn uitgangspunten voor een nieuwe subsidieronde bekend maakt. Hij heeft zelf ook al kritiek geleverd op de manier waarop het geld nu wordt verdeeld.

Volgens de vier valt slechts een klein aantal museau of gezelschappen buiten de gedecentraliseerde opzet. Alleen als de instelling een puur landelijke functie vervult, zou de rijksoverheid over de subsidie zeggenschap houden. Ook stelt de groep voor in elke grote gemeente een task force op te richten, die de culturele ambities van de stad formuleert. Deze groep wordt door hen aangeduid als culturele intrapreneurs.

Meer over