Leest Vlaamse vrienden!

De stichting Ons Erfdeel geeft behalve dat tijdschrift ook al 39 jaar een Franstalig kwartaalblad uit, Septentrion. In nummer 3 ook besprekingen van boeken die ons vooralsnog zijn ontgaan....

Niettemin een opbeurende conversatie tussen twee levendige geesten, aldus recensent Caroline Lamarche, die de verzuchting niet kan onderdrukken dat de vaderlandse politici dit eens zouden moeten lezen: een ware ontmoeting, geen geruzie. Zo kan het ook.

En dat Gerard Reve’s Op Weg naar het Einde (1963) eindelijk in het Frans is verschenen, En route vers la fin, stemt andermaal tevreden.

Meer over