Leer

Nog voor de nieuwe bisschop van Groningen is gewijd, is hij al tot de grond toe afgebrand. Hetze van de pers?...

Het bisdom Groningen heeft zich in de afgelopen twintig jaren in positieve zin onderscheiden van de rest van Nederland, doordat het geen kostbare energie verspilde aan een nodeloos gevecht tussen een bisschop en de basis. Aan de hand van diverse bisschopsbenoemingen hebben Rome en kardinaal Simonis kunnen zien hoe vruchteloos dit soort gevechten zijn.

Homoseksualiteit, coitus met een doorgeprikt condoom, 'gemengde' huwelijken, intercommunie, zelfbevrediging van priesters. . . Onderwerpen die Eijk in zijn geschriften uit halverwege jaren negentig geheel volgens de formele leer van Rome uit de doeken heeft gedaan.

Volgens de katholieke leer staat het persoonlijke geweten boven elk dogmatisch gezag. Van harte hoop ik dat de afgelopen weken met de omvangrijke perspubliciteit de nieuwe bisschop heeft geleerd dat er een aanmerkelijk verschil is tussen leer en leven en dat hij vanuit een positief pastorale houding zal aangeven dat - evenals bij zijn voorganger - het persoonlijk geweten zal prevaleren boven dogmatiek.

GRONINGEN J.H. van der Veen

Meer over