Leerkracht basisschool eist zelfde salaris als docent voortgezet onderwijs

Leerkrachten op de basisschool willen evenveel verdienen als hun collega's in het voortgezet onderwijs met een tweedegraads lesbevoegdheid. Ze willen dat daar in het regeerakkoord geld voor wordt vrijgemaakt. Dat kost 1,8 miljard euro per jaar, nog los van maatregelen tegen de werkdruk.

Meester Thijs Roovers geeft taalles aan groep zeven op Leornardo Da Vinci school. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant
Meester Thijs Roovers geeft taalles aan groep zeven op Leornardo Da Vinci school.Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De Facebookgroep PO in Actie, gevolgd door bijna dertigduizend docenten in het primair onderwijs (PO), heeft het initiatief genomen voor een manifest voor meer loon en minder werkdruk. De gemeenschappelijke oproep aan het nieuw te vormen kabinet wordt woensdag ondertekend door zowel vakbonden als werkgevers.

'Het salarisverschil kan oplopen tot vele honderden euro's per maand', zegt Thijs Roovers van PO in Actie. 'Terwijl je voor beide sectoren een hbo-opleiding moet afronden.' Roovers, zelf leerkracht op een basisschool in Amsterdam, zegt dat docenten hun vak niet kiezen voor het geld, maar vanwege hun betrokkenheid bij kinderen.

Roovers: 'Er is heel veel verborgen kapitaal. Leerkrachten gaan 's avonds nog naar voorstellingen met hun klas, ze komen op hun vrije dag toch even naar school. Dat zegt iets over de mentaliteit. Maar daar moet wel een eerlijk salaris tegenover staan.'

Lerarentekort

Steun komt er van de PO-Raad, de koepel van schoolbesturen in het basisonderwijs. 'Hogere salarissen zijn broodnodig om het lerarenvak aantrekkelijk te maken', zegt voorzitter Rinda den Besten. 'In 2025 verwachten we een tekort van tienduizend leraren op de basisschool.'

Den Besten vindt dit hét moment om de politiek aan te spreken. 'De miljarden voor onderwijs vlogen ons de afgelopen weken om de oren. Daarvan moet nu ook een deel naar de lerarensalarissen gaan en naar lagere werkdruk.'

De Algemene Onderwijsvakbond (AOb) vraagt al jaren om betere salarissen in het primair onderwijs, zegt voorzitter Liesbeth Verheggen. 'De salarissen moeten omhoog en de werkdruk omlaag. Dat is helaas geen nieuw geluid. Het onderwijs zit al zes jaar op de nullijn. Dat is schrijnend.'

Er doet zich volgens de AOB-voorzitter 'iets unieks' voor: 'Werkgevers en werknemers zijn het hierover eens', zegt Verheggen. 'Maar ik maak me grote zorgen over het mogelijk nieuwe kabinet. D66 heeft het imago van onderwijspartij, maar ik hoor ze weinig over werkdruk of salarissen. Bij de VVD gaat het alleen over prestatiebeloning. Dat heeft geen effect, zo is internationaal aangetoond. Wat het CDA wil, weet ik niet zo goed.'

De Facebookgroep PO in Actie wil desnoods staken als de eisen niet worden ingewilligd. De vakbond is daar echter terughoudend in. Verheggen: '29 duizen vind-ik-leuks op Facebook betekent nog niet 29 duizend mensen op het Malieveld.'

Lees verder: 'Desnoods gaan we staken'

'In het primair onderwijs wordt vaak gezegd dat het niet gaat om geld, want voor de klas staan is een roeping. Dat is fantastisch en ontroerend, maar het smoort elke discussie.' (+)

Meer over