'Leer eerst maar eens het verschil tussen als en dan'

Scholieren in Culemborg zijn niet blij met de veranderingen in de spelling en vrezen dat de mediaboycot het er voor hen niet makkelijker op maakt....

'Goedendag', groeten de leerlingen vriendelijk. 'Of is het nougoededag?', grapt er een. Het is duidelijk: de strijd om despelling houdt ook de leerlingen van de Scholengemeenschap Leken Linge in Culemborg bezig.

Acht leerlingen van de zesde klas van het vwo zijn na de lesNederlands even blijven zitten om over de spellingkwestie tepraten. Toen tien jaar geleden de spelling werd veranderd, zatenzij in de derde groep van de basisschool. Sommigen herinnerenzich nog vagelijk dat er iets was met de pannenkoek, hondenhoken de paardebloem.

Blij zijn ze niet met de omstreden veranderingen, al zijn zeer niet van allemaal overtuigd dat het een belangrijke kwestieis. 'Laat mensen eerst eens grammatica leren. Velen weten nieteens het verschil tussen als en dan, of tussen kennen en kunnen.Dat lijkt me belangrijker dan een n'etje meer of minder', zegtBente de Lat.

Maarten Huijsman vindt het geen goede zaak dat elke tien jaarhet woordenboek veranderd wordt. 'Je leert al op de basisschoolte spellen. Als je op het voortgezet onderwijs zit en allesverandert, ontstaan er problemen.' De Lat valt hem bij: 'Op diemanier krijg je spellingsgeneraties.' Aster Steijlen zegt: 'Alsde taal steeds verandert, doe je het nooit goed.'

De spellingwijziging heeft weinig fans in 6vwo van Lek enLinge, maar de actie van kranten, tijdschriften en andere mediaom die te boycotten, wordt evenmin op prijs gesteld. 'Waaromhebben jullie dat niet tien jaar geleden gedaan?', vraagt er een.De Lat denkt dat scholieren het door de boycot moeilijkerkrijgen. 'Als je op school een woord zus leert maar je ziet hetoveral zo, wordt het wel moeilijker. Dan wordt het als metwiskunde: je leert dingen op school maar je hebt geen ideewaarom.'

Ze vinden de taal in boeken van voor de oorlog nietouderwets. Zelfs Paaltjens laat zich nog goed lezen, en voormiddeleeuwse stukken als Beatrijs gebruiken ze modernevertalingen. Maar er dreigt wel een groot gevaar: wat als zeonverhoopt niet slagen voor hun examen? 'Dan moeten ze volgendjaar examen doen in de nieuwe spelling', zegt lerares HannekeWetseler. Geruststellend laat ze er op volgen: 'Tien jaar geledenis er bij de eerste examens na de spellingwijziging soepeler metfouten in veranderde woorden omgegaan.'

Meer over