Leenstelsel voor oudere student

Een nieuw sociaal leenstelsel moet iedereen boven de 30 jaar de kans geven zich te laten bijscholen of herscholen. Werknemers en werklozen kunnen zonder al te veel risico geld lenen voor deeltijdstudies om zo hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Terugbetalen gebeurt na afloop van de studie, als dat tenminste mogelijk is.

DEN HAAG - Dat staat in het VVD-verkiezingsprogramma dat morgen wordt gepresenteerd. Als de studie leidt tot significante inkomensverbetering, wordt in overleg 100 procent terugbetaald. Blijft iemand ook na de studie steken op inkomsten onder 120 procent van het minimumloon, dan kan terugbetaling achterwege blijven. Is een restschuld na vijftien jaar nog niet afbetaald, dan volgt kwijtschelding.

De liberalen stellen vast dat Nederland in vergelijking met omringende landen weinig mensen in deeltijdstudies heeft. 'In vergelijking met Scandinavische landen of Duitsland hebben wij maar eenderde deeltijd-studenten', aldus een VVD'er die is betrokken bij het verkiezingsprogramma. Nederlandse werknemers en werklozen hebben nu in veel gevallen praktische argumenten om hun carrièreperspectief niet te verbeteren door middel van een deeltijdstudie. Voor werknemers geldt meestal dat zij tijdelijk minder zouden moeten werken en daardoor inkomen inleveren. De werkgever kan of wil niet bijspringen. Door het lenen van het collegegeld in een vriendelijk regime kan een studie toch in zicht komen.

Werklozen voeren vaak aan dat zij sowieso geen geld hebben voor een studie. Met een leenstelsel vervalt volgens de liberalen dat argument. Wie straks ondanks het stelsel een studie weigert, krijgt volgens het VVD-programma dan ook een strafkorting op zijn uitkering.

Het plan moet 30 duizend mensen per jaar laten studeren. Het kost de overheid 20 miljoen euro aan renteverlies en niet-terugbetaalde leningen.

undefined

Meer over