Leefsituatie plattelander beter dan die van stedeling

Mensen die op het platteland wonen, hebben het beter naar hun zin dan de stedelingen...

‘De leefsituatie op het platteland is beter dan in de stad’, concludeerde het Sociaal en Cultureel Planbureau donderdag in zijn rapport ‘Thuis op het platteland’. Hierin vergelijken de onderzoekers het leven in steden met dat op het platteland en de ontwikkelingen hierin in de afgelopen tien jaar.

Anno 2004 was 71 procent van het totale oppervlak van Nederland te bestempelen als platteland. Hier wonen 6,2 miljoen mensen (38 procent van de Nederlandse bevolking). In het algemeen gaat hen goed: slechts 9 procent van de plattelandsbewoners kent door slecht wonen, werkloosheid of andere oorzaken een ‘slechte leefsituatie’; 17 procent van de stedelingen zit in die situatie. ‘De betere leefsituatie op het platteland heeft vooral te maken met de gunstiger woonsituatie, de grotere maatschappelijke participatie en het hogere autobezit’, aldus de SCP-onderzoekers.

Maar ook andere factoren spelen een rol. Wat betreft hun gezondheid stelt ruim viervijfde van de mensen buiten de steden dat zij zich ‘zeer goed’ voelen. Bewoners van het platteland hebben ook minder vaak slechte leefgewoonten als roken: bijna 36 procent van de stedelingen steekt geregeld een sigaretje op, 4 procent meer dan daar buiten. Wel drinken de plattelandsjongeren iets meer dan hun leeftijdsgenoten in de steden.

Ook een groter gevoel van veiligheid onder de plattelandsbewoners draagt bij aan de betere leefsituatie: een op de vijf mensen op het platteland voelt zich wel eens onveilig. In de steden bekruipt bijna een derde wel eens het gevoel van onveiligheid. In verhouding krijgen de buitenlui ook minder te maken met criminaliteit: ongeveer een kwart van de delicten treft de gebieden buiten de steden.

Maar het is niet overal geluk en zaligheid tussen de weilanden. In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland hebben de plattelandsgebieden in verhouding te maken met een ‘minder goede leefsituatie’. De kans op werkloosheid is hier het hoogst. Gebieden in de drie noordelijke provincies ontberen daarbij het vaakst voorzieningen als winkels en zorg. ‘De bewoners van Groningen, Friesland en Drenthe zijn het langst onderweg naar de dichtstbijzijnde huisarts’, meldt het SCP.

Ook bevalt het leven op het platteland jongeren en ouderen minder dan de werkende groepen en gezinnen. Zij zijn vaak autoloos en daardoor aangewezen op het soms gebrekkige openbaar vervoer. Door deze ontevredenheid ontgroent en vergrijst het platteland harder dan de steden. Jongeren trekken meer naar de steden voor werk en vertier. In 1995 was 22 procent van de plattelandsbewoners tussen de 20 en 34 jaar oud; in 2004 was dat nog slechts 17 procent.

Meer over