Leden wippen mister Buma

Buma/Stemra-bestuurder Tony Berk is maandag op de ledenvergadering van de auteursrechtenorganisatie weggestemd. Door insiders wordt Berk gezien als een van de machtigste mannen in muziekuitgevend Nederland.

WOUTER KEUNING

AMSTERDAM - Dat de besloten ledenvergadering maandag in het Amsterdamse hotel Krasnapolsky spannend zou worden stond bij voorbaat vast. Het bestuur en de directie van Buma/Stemra en een deel van de leden stonden lijnrecht tegenover elkaar. Een flink aantal leden voelt zich al langere tijd niet meer vertegenwoordigd door het bestuur en de zittende directie. Zij vinden dat er veel te weinig transparantie is over grote geldstromen, worden niet gehoord als ze klachten hebben en zijn van mening dat de uitgevers binnen het bestuur in de afgelopen jaren veel te veel macht naar zich hebben toe getrokken.

Dat Berk, wiens lopende bestuurstermijn dit jaar afloopt, niet werd herkozen moest volgens Erwin Angad-Gaur, de voorzitter van de kunstenaarsvakbond NTB, dan ook vooral worden gezien als een protestactie van de leden. 'Ik kan niet in ieders hoofd kijken, maar dit lijkt mij het gevolg van proteststemmen.'

De beroepsorganisatie voor multimediacomponisten BCMM, was met name erg te spreken over het feit dat er namens haar organisatie nu twee mensen in het bestuur zitting zullen nemen. Naast Berk werden nog twee zittende bestuurders weggestemd.

De ongeveer 200 aanwezige leden bereikten maandag nog meer. De NTB eiste in een motie dat het bestuur van Buma/Stemra nog dit jaar met fundamentele voorstellen komt om de bestuursstructuur zodanig te wijzigen dat er meer ruimte komt voor checks and balances. Over die voorstellen moet volgens de vakbond nog dit jaar een extra ledenvergadering worden uitgeschreven. Een meerderheid van de leden stemde daarmee in.

Tegen half zeven, toen de vergadering eigenlijk al ruimschoots afgelopen had moeten zijn, maar pas 11 van de 15 agendapunten waren behandeld, werd besloten tot een drastische inkorting van de agenda. Konrad Boehmer, de scheidend voorzitter van het bestuur, mocht nog wel een afscheidswoord tot de aanwezigen richten. In zijn speech benadrukte hij het belang van 'radicaal nieuwe statuten en 'een kleiner bestuur.'

Toch ging een aantal leden teleurgesteld naar huis. 'Er is over een heleboel zaken weer niets besloten', aldus een van hen, die niet met zijn naam in de krant wilde. 'Het gaat zoals het altijd gaat bij Buma/Stemra. Alles wordt op de lange termijn geschoven en later hoor je er niets meer van.'

undefined

Meer over