Late start provider NokNok miljoenenstrop voor Telfort

Verzekeraar Achmea heeft recht op een schadevergoeding van internetleverancier Telfort (tegenwoordig: BT Ignite), stelt de Amsterdamse rechtbank in een tussenvonnis....

Telfort bleef volgens de Amsterdamse rechter in gebreke bij de levering van internettoegang. Achmea-dochter Scaramea wilde met internetdienst NokNok in het najaar van 1999 in korte tijd 100 duizend klanten werven. Het bedrijf sloot daarop een contract met Telfort. Dat hield zich niet aan de afspraken, stelt de rechter. Vanwege 'toerekenbare tekortkomingen' dient Telfort schade te vergoeden.

Telfort is bij het sluiten van contracten voor de levering te overmoedig geweest, blijkt uit het vonnis. In mei 1999 sluit Scaramea een principe-overeenkomst met Telfort. Het bedrijf van mede-directeur Prins Bernard junior wil op 15 september zijn 2,2 miljoen klanten van Achmea aanschrijven voor levering van gratis internet.

Telfort voelt in juli kennelijk al nattigheid en vraagt aan Scaramea een aanbetaling. Nadat Scaramea akkoord gaat, neemt Telfort de order in behandeling. Telfort stapt begin augustus naar KPN met het verzoek om meer interconnectiecapaciteit op het telefoonnetwerk. KPN laat na twee weken weten dat wat 'door Telfort wordt voorgesteld, de facto onmogelijk is'.

Vlak daarna doet topman Peter Bonfield van Telfort-moeder British Telecom per brief een dringend beroep aan KPN-topman Wim Dik om te bemiddelen 'bij de verkrijging van meer interconnectiecapaciteit'. Dik laat weten dat pas medio 2000 meer capaciteit beschikbaar is.

Op de dag dat Bonfield zijn brief schrijft, sluiten Scaramea en Telfort de intentieverklaring voor de levering van 5000 poorten. Elke 'poort' kan twintig consumenten van internettoegang voorzien. De weken daarna gaat het mis, ook omdat World Online volgens afspraak op 1 september extra poorten van Telfort in gebruik neemt.

Tijdens de testfase in september krijgt Scaramea geen duidelijkheid over het capaciteitstekort van Telfort. Als zich problemen voordoen, stelt Telfort dat de 'technische systemen nog instabiel' zijn. De lancering van NokNok wordt na overleg tijdelijk uitgesteld.

De relatie tussen Telfort en Scaramea komt zwaar onder druk te staan tijdens een bijeenkomst op 5 oktober in de kamer van Telfort-baas T. Smart. Smart herhaalt tegen Scaramea de technische problemen. De bestuurders van Scaramea wijzen tijdens het gesprek naar een overzichtbord dat in de kamer van Smart hangt. Daaruit blijkt dat Telfort te weinig 'poorten' heeft. Telfort stuurt Scaramea vervolgens de kamer uit en laat tien minuten later weten dat het bedrijf 'niet met technische problemen kampte, maar capaciteitsproblemen had'.

Twee weken biedt Telfort alsnog de beschikking over 300 poorten, goed voor 6000 internetters. De poorten staan in de regio's Breda, Venlo en Heerlen en niet in de Randstad waar NokNok snel wil groeien. Scaramea stapt daarop 13 oktober 1999 voor de eerste keer naar de rechter.

Meer over