Langzaam wordt katoen duurzamer

Wat: Duurzame katoen

Waarvandaan? India, Pakistan en Mozambique

Waarom moet katoen duurzaam?

Katoen is het meest vervuilende gewas ter wereld om te produceren. Een kwart van alle chemische bestrijdingsmiddelen wereldwijd wordt ingezet voor de productie van katoen. Niet alleen het milieu lijdt eronder, maar ook de gezondheid van de mensen in ontwikkelingslanden die met de chemicaliën moeten werken. Daarnaast hebben katoenboeren in ontwikkelingslanden vrijwel geen toegang tot de internationale markt en worden ze beconcurreerd door zwaar gesubsidieerd katoen uit de Verenigde Staten. Kortom; er is ook nog sprake van oneerlijke handel.

Er valt dus heel wat te winnen?

Dat vinden ontwikkelingsorganisaties en in toenemende mate consumentenorganisaties ook. De maatschappelijke druk om duurzame en eerlijke katoen te produceren neemt sterk toe. Steeds meer grote textielfabrikanten als H&M, C&A, Nike, Adidas en Zara hebben zich gecommitteerd aan de belofte binnen enkele jaren alleen nog duurzaam katoen te gebruiken.

Dat klinkt goed. Maar is er wel genoeg duurzame katoen?

Wereldwijd zijn tientallen keurmerken, waaronder kleinschalige boeren duurzame katoen produceren. De drie grote labels zijn organic, fair trade en better cotton. De eerste richt zich vooral op het milieu, de tweede op een eerlijke prijs en de derde op kwaliteitsverbetering waarmee boeren ook hun inkomen kunnen verbeteren. En dat loont. Volgens IDH (The Sustainable Trade Initiative) verdienen boeren 25 tot 40 procent meer door de kwaliteit van hun producten.

De productie van duurzame katoen is sinds 2005 verzesvoudigd. Maar in de totale katoenproductie is het aandeel duurzaam nog beperkt tot zo'n 2 procent.

Dat schiet nog niet erg op?

Inderdaad, het wilde maar niet vlotten. Vooral in West-Afrika slaat duurzame productie niet aan. Diverse projecten om boeren te laten overschakelen op duurzame productiemethoden zijn gesneuveld. Een belangrijke oorzaak is de gebrekkige toegang tot de markt en distrubutiekanalen waardoor ze afhankelijk zijn van enkele partijen die ze voorzien van slechte zaden en pesticiden waardoor de kwaliteit achterblijft.

Maar hoe moet het dan nu?

De aanhouder wint. Ontwikkelingsorganisaties als IDH (The Sustainable Trade Initiative) en ICCO en vele anderen zijn doorgegaan met het bestoken van alle schakels in de productieketens. Met resultaat. Vooral in India, Pakistan en Mozambique gaat het de goede kant uit met duurzame katoen. In 2015 is het aandeel duurzaam verdubbeld.

undefined

Meer over