Langer oranje licht moet zorgen voor veiliger verkeer

Het stoplicht springt op rood, het stoplicht springt op groen, maar er is vooral iets te doen over geel. Dat blijft langer branden. Door de 'geeltijd' met een halve seconde te verlengen, zal het aantal keren dat door rood gereden wordt, sterk afnemen.

null Beeld anp
Beeld anp

Ongeveer de helft van de roodlichtovertredingen op wegen waar 50 of 70 gereden mag worden, gebeurt in de eerste halve seconde nadat het licht op rood is gegaan.

Langer geel komt de verkeersveiligheid ten goede, stelt een onderzoek door adviesbureau Goudappel Coffeng. Automobilisten die net het rode licht meepakken, zijn heus niet allemaal verkeershufters. 'Er is een groep die de keuze maakt bij geel door te rijden, bijvoorbeeld omdat ze denkt alleen te kunnen stoppen door oncomfortabel hard te remmen', zegt adviseur verkeersmanagement Luc Prinsen van Goudappel Coffeng. Zij rijden daardoor soms net door rood. 'Of dat bewust gebeurt, is dus de vraag', zegt Prinsen. 'Sommigen overkomt het.'

Onderzoek

En nee, zegt de adviseur, als het verkeerslicht langer op geel staat, zullen automobilisten de extra tijd niet misbruiken om nog vaker even gas te geven en alsnog door rood te schieten. Dit zou blijken uit een test bij vijf kruispunten in Den Bosch, waar een jaar is geëxperimenteerd met langere geeltijd. De onderzoekers zagen geen verschuiving in het stopgedrag. Wel nam het aantal 'roodlichtnegaties' af - er werd dus werkelijk minder door rood gereden.

Het rapport van Appel Coffeng is uitgevoerd in opdracht van IVER, de vakvereniging van verkeersregeltechnici, en geldt als een advies. Doordat veel belangenorganisaties als provincies, Rijkswaterstaat en de politie erbij betrokken zijn, is de verwachting dat het zal worden opgevolgd. Naar verwachting zullen het komende jaar de meeste verkeerslichten de nieuwe geeltijden krijgen.

Of de maatregel leidt tot minder ongelukken is statistisch niet aantoonbaar. Prinsen: 'Al verwacht ik wel dat de veiligheid erdoor verbetert.' Nog een voordeel voor de automobilist: het aantal roodlichtboetes zal waarschijnlijk dalen.

Geel-tijdens-rood

Dan is er nog die andere geellichtkwestie: in veel landen gaat vlak voor het verkeerslicht op groen springt, het gele licht meebranden. Veel automobilisten vinden dat prettig, omdat ze sneller weg komen. Is het geen tijd dat ook in Nederland in te voeren? Helaas is dat lastig, zegt Prinsen, omdat het verkeer hier dynamisch wordt geregeld met detectielussen in de weg. 'Bij het geel-tijdens-roodsysteem kan niet altijd direct groen worden gegeven, maar moet het verkeerslicht eerst nog 1,5 tot 2 seconden geel-tijdens-rood geven', zegt Prinsen. Gevolg: een slechtere doorstroming met langere wachttijden.

Meer over