Lang niet alle zieke werknemers krijgen voorrang

Lang niet alle zieke werknemers komen in aanmerking voor een voorkeursbehandeling in ziekenhuizen. Volgens de kabinetsplannen moet per regio worden vastgesteld welke aandoeningen meetellen....

Het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Lisv), dat de uitkeringsinstanties zegt hoe ze hun werk moeten doen, is het oneens met die opvatting. Woordvoerder L. Smit: 'Hoogst merkwaardig.' De voorrangsregeling van minister Borst en staatssecretaris Hoogervorst is bedoeld om zieke werknemers snel aan het werk te krijgen en het aantal WAO'ers te beperken. Voor Ziektewet en WAO maakt het niet uit of aandoeningen op of buiten het werk zijn opgelopen, meent Smit.

Door de uitsluiting van blessures die na werktijd zijn ontstaan, wordt de werkgever wel opgescheept met hogere lasten (doorbetaling loon en hogere WAO-premie), terwijl hij niets kan doen om snelle genezing te bevorderen. Onderscheid maken tussen professioneel en privé opgelopen ziektes en blessures is in Nederland altijd onbespreekbaar geweest.

In Duitsland en België moeten werknemers zelf opdraaien voor de gevolgen van bijvoorbeeld sportblessures. In Nederland worden die wel gedekt door Ziektewet en WAO. De Duitse regeling heeft de laatste jaren tot reeksen processen geleid. Het blijkt vaak zeer problematisch vast te stellen wat de exacte oorzaak is van een ziekte of een verwonding.

Welke aandoeningen onder de nieuwe voorrangsregeling zullen vallen, wordt regionaal vastgelegd in een gedragscode, opgesteld door arbodiensten, zorgverzekeraars en aanbieders van zorg (ziekenhuizen, klinieken). Bepalend is de vraag of voor een behandeling regionaal wachtlijsten bestaan. Meer dan 60 procent van de WAO'ers heeft psychische klachten of last van rug of ledematen. Dat zijn precies de sectoren waarvoor wachtlijsten bestaan.

Het aantal zieke werknemers dat snel onderzocht of behandeld wordt in een ziekenhuis, is nog niet hoger dan enkele honderden per jaar, aldus M. de Bosschere van CAGIN, een organisatie die bemiddelt tussen werkgevers en gezondheidszorg. Volgens haar maakt CAGIN gebruik van de 'witte plekken' in het operatieprogramma of de röntgenafdeling.

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NZV, W. Lemstra verwacht geen personeelsproblemen voor ziekenhuizen die zieke werknemers met voorrang gaan behandelen, maar dat optimisme wordt bestreden door vakbeweging en Randstad, het grootste uitzendbureau in de gezondheidszorg. Volgens Lemstra zijn er genoeg bijklussende verpleegkundigen die straks inzetbaar zijn voor de voorrangszorg, maar noch de NVZ, noch de vakbonden weten hoeveel dat er zijn.

Bestuurder E. de Bruin van de CNV-bond CFO denkt dat het ziekenhuispersoneel op de korte termijn wel langer zal gaan werken . 'Maar die te veel gewerkte uren moeten later weer teruggegeven worden. Dat staat in de CAO.'

Meer over