Landschap

Laten we dus alvast kijken wiens schuld het is dat BNN straks wordt opgeheven Zo op het eerste gezicht lijkt het een zegen voor BNN dat de omroep opnieuw in zijn voortbestaan wordt bedreigd....

Wilma de Rek

Toch: als de Eerste Kamer over een paar weken niet instemt met het wetsvoorstel waarin het minimumaantal leden van een omroep wordt verlaagd van 300 duizend naar 150 duizend, wordt de kans dat BNN blijft bestaan wel bijzonder klein. De ledenteller is met veel pijn, moeite en twijfelachtige trucjes tot 224 duizend gekomen, en daar zijn niet zomaar 76 duizend nieuwe leden bij te verzinnen. Jongeren zijn nu eenmaal nauwelijks te porren voor het lidmaatschap van een omroepvereniging veel van hen weten niet eens wat dat is en ze snappen niet waarom GTST wel gratis is en Costa niet. Laten we dus alvast kijken wiens schuld het is dat BNN straks wordt opgeheven.

1. Het is de schuld van de Eerste Kamer. Een meerderheid van CDA, PvdA, ChristenUnie en SGP noemt de verlaging van de ledeneis van 300 tot 150 duizend een 'gelegenheidswetje' en voelt er niets voor daarmee in te stemmen, zeker niet nu het kabinet ook andere ingrepen in de Mediawet voorbereidt. 'Wij beoordelen of wetgeving consistent is en dat is hier niet het geval', zeiden CDA-senator Henk Woldring en PvdA-senator Agaath Witteman. Formeel hebben CDA-senator Henk Woldring en PvdA-senator Agaath Witteman daar vast en zeker gelijk in. Maar Nederland hangt toch van de gelegenheidswetjes aan elkaar? Er hoeft maar een meisje ontvoerd te worden en hop, n meer een tbs'er los over straat. Dat de Eerste Kamer zich nu ineens zo formeel opstelt, slaat nergens op. Die ouwe senatoren hebben gewoon een hekel aan BNN.

2. Het is de schuld van de Tweede Kamer. Staatssecretaris Medy van der Laan van mediazaken heeft de publieke omroep uit haar handen laten vallen. In plaats van vorig jaar doortastend in te haken op de grote onvrede over het publieke omroepbestel, is ze braaf blijven wachten tot de visitatiecommissie van Rinnooy Kan met zijn bevindingen kwam. In de tussentijd heeft ze een flutwetje in elkaar geflanst zonder zich vooraf te verzekeren van brede politieke steun. 3. Het is de schuld van BNN. Af en toe mogen die jongens dan met een aardig programma komen, het grootste deel van het aanbod gaat helemaal nergens over. BNN maakt precies het soort televisie dat de commerci zenders ook al volop over jongeren uitstorten. Dat jongeren niet begrijpen waarom ze voor GTST niet hoeven te betalen en voor Costa wel, is volkomen logisch; er is immers nauwelijks verschil tussen GTST en Costa. Als BNN had gezorgd voor een verrassend en onderscheidend aanbod dat zowel jongeren aansprak als over onbetwiste kwaliteit beschikte, had iedereen meteen begrepen dat voor deze omroep publiek geld moest worden ingezet en hadden CDA-senator Henk Woldring en PvdA-senator Agaath Witteman zich wel drie keer bedacht voor ze het voortbestaan van BNN vanwege een futiele formaliteit op het spel zetten. 4. Het is de schuld van de andere omroepen. Als AVRO, KRO, TROS, NCRV, VPRO en VARA in de jaren tachtig en negentig niet zo gezapig waren ingekakt, waardoor de publieke omroep nu vooral vijftigplussers bereikt, zou Aad Nuis eind jaren negentig geen moment overwogen hebben die kleine schreeuwlelijk van een Bart de Graaff serieus te nemen toen die met zijn plannen voor Bart's News Network kwam. Een speciale omroep voor 'jonge, brutale, eigenzinnige en verfrissende' televisie was overbodig geweest als de andere omroepen wat harder hun best hadden gedaan om zich bij tijd en wijle een beetje te vernieuwen.

En het erge is dat niets erop wijst dat ze dat straks alsnog gaan doen. Als de overheid BNN inderdaad laat verdwijnen, legt ze zich definitief neer bij het gegeven dat de publieke omroep zich marginaliseert tot een reservaat voor het vergrijsde deel van Nederland.

Dan nu de kosten (met de natte vinger; iemand met verstand van cijfers moet het maar eens netjes op een rij zetten). BNN bestaat nu vijf jaar. Ze is nog geen volwaardige A-omroep, en krijgt 40 procent van het bedrag dat A-omroepen jaarlijks van de overheid mogen ontvangen voor het maken van radio en televisie: ongeveer 18 miljoen euro per jaar, keer vijf is 90 miljoen euro.

De 224 duizend leden hebben minstens keer 5,73 euro betaald, is 1.283.520 euro. Tel daarbij op de bedragen die door geldschieters en sympathisanten aan BNN zijn gedoneerd, en de conclusie is dat het BNN-avontuur een kleine 100 miljoen euro heeft gekost. Dat is veel geld om zomaar door het afvoerputje te spoelen.

Maar goed dat iedereen elkaar straks lekker de schuld kan geven.

Meer over