Landelijke inzameling steekwapens

Minister Korthals van Justitie wil dat burgers, en vooral de schooljeugd, hun slag- en steekwapens vrijwillig inleveren. Hij organiseert in december een landelijke actie om iedereen die in het bezit is van wapens in de gelegenheid te stellen die af te geven bij de politie....

De maximale straf voor verboden wapenbezit gaat, als het aan Korthals ligt, fors omhoog: van negen maanden naar vier jaar. De maximumstraf voor verboden wapenhandel gaat omhoog van vier naar acht jaar.

Korthals heeft zijn voornemen vrijdag publiek gemaakt.

De actie biedt de crimineel 'en de schoolgaande jeugd' geen vrijwaring voor strafvervolging voor misdrijven die met behulp van de ingeleverde wapens zijn gepleegd, waarschuwt het ministerie van Justitie.

Een vergelijkbaar generaal pardon komt er volgend voorjaar wellicht ook voor vuurwapens.

Het ministerie van Justitie bereidt de actie voor in samenwerking met het Openbaar Ministerie, de politie en het Landelijk Platform tegen Geweld op Straat.

De voorzitter van dat platform, burgemeester Deetman van Den Haag, pleitte deze week voor een verkoopverbod van steekwapens. 'Wie heeft die nou nodig?' vroeg hij retorisch. Deetman wil met winkeliers afspraken maken over een verbod.

Korthals ziet de actie slechts als een hulpmiddel voor scholen 'om een mentaliteitsverandering bij de jeugd' te bewerkstelligen. De landelijke inleverdag biedt 'scholen de gelegenheid om stil te staan bij de gevaren van verboden wapenbezit en hierover voor te lichten', zegt de bewindsman.

De Stichting Gorcum Tegen Geweld wil op 28 september een nationale stille tocht organiseren tegen zinloos geweld. De stichting pleit ook voor een generaal pardon voor verboden wapenbezit. Eigenaren van het wapentuig zouden op alle politiebureaus de wapens moeten inleveren.

De Amsterdamse politie hield in maart een grote inzamelingsactie voor slag- en steekwapens. Daarbij werden 479 verboden wapens ingeleverd, voornamelijk messen, in grote bakken die op verschillende plaatsen waren opgesteld. De mensen die hun wapens inleverden, kregen een generaal pardon.

De politie noemde de actie toen een groot succes, hoewel het aantal geweldsdelicten niet noemenswaardig afnam.

Meer over