Landbouwakkoord te duur voor Zalm

Het compromis over landbouwhervormingen in de Europese Unie zal het voor minister Zalm van Financiën een stuk moeilijker maken om zijn bezuinigingsdoelstelling te halen....

Om die reden heeft minister Apotheker van Landbouw ook een voorbehoud gemaakt bij de overeenkomst, die na drie weken van moeizame onderhandelingen tot stand kwam. 'Dit was het best haalbare', meldde een woordvoerder. 'Inhoudelijk is het een goed akkoord. Het was dit of niets.' Volgens Apotheker zal de financiering opnieuw aan de orde komen tijdens een Europese top over twee weken in Berlijn. 'Deze oplossing is te duur. Er zal geld beschikbaar moeten komen, binnen of buiten de landbouwbegroting', liet hij weten.

Volgens het ministerie van Financiën blijft Nederland bij de doelstelling om 1,3 miljard gulden op de afdrachten aan de EU te bezuinigen. 'Het zal nog moeten blijken hoe moeilijk dat wordt', aldus een zegsman. Als dit akkoord wordt gehandhaafd in zijn huidige vorm, kost dat Nederland volgens sommige berekeningen juist 750 miljoen per jaar extra.

Naast Nederland hebben ook Groot-Brittannië, Frankrijk en Zweden een voorbehoud gemaakt. Ook deze landen plaatsen vraagtekens bij de financiering. Portugal stemde als enige land helemaal tegen.

De bedoeling van de onderhandelingen was het landbouwbeleid zo te herzien dat het ook toepasbaar zou zijn op de vijf à zes nieuwe lidstaten die vanaf 2003 hun opwachting maken in de EU. Ook moest het beleid meer in overeenstemming worden gebracht met internationale handelsafspraken.

De Europese Commissie had anderhalf jaar geleden een ambitieus pakket voorstellen ingediend. De essentie daarvan is overeind gebleven, aldus Eurocommissaris Fischler gisteren. 'Dit zijn de radicaalste hervormingen ooit van het Europese landbouwbeleid.' Van drie belangrijke productgroepen gaan de zogeheten interventieprijzen omlaag. Dit zijn de prijzen waartegen de Europese Commissie producten koopt die onder een vooraf afgesproken minimum dreigen te zakken.

Europese boeren worden deels gecompenseerd voor het inkomensverlies dat ze lijden. Die compensatie maakt het hervormingspakket zo duur. Uitstel van de prijsverlaging voor zuivel, de belangrijkste Nederlandse inbreng in de discussie, maakt het compromis al een stuk goedkoper. Volgens Fischler zal het pakket uiteindelijk ook betekenen dat consumenten minder gaan betalen voor hun voedingsmiddelen.

Fischler en de Duitse minister Funke, die gisterochtend om vijf uur triomfantelijk konden melden dat er een akkoord was bereikt, bestrijden dat het compromis veel te duur is. De regeringsleiders hadden vorige week op de Petersberg, bij Bonn, afgesproken dat de EU tussen 2000 en 2006 maximaal 676 miljard gulden aan landbouw mocht besteden. Experts van de Commissie ramen de kosten voorlopig op 689 miljard gulden, 13 miljard meer dus.

De Franse minister Glavany, de felste tegenstander, noemde het akkoord echter 'nog maar een eerste stap'. Volgens hem is het laatste woord aan de regeringsleiders.

Meer over