'Landbouw van EU naar lidstaten'

Europees Commissaris Franz Fischler legt de bijl aan de wortel van het Europese landbouwbeleid. De EU-lidstaten moeten voortaan grotendeels zelf in de gaten houden dat het beleid wordt uitgevoerd....

Van onze verslaggevers Geert-Jan Bogaerts Bart Dirks

Volgend jaar doet Fischler een serie concrete voorstellen voor de hervorming van het landbouwbeleid. De Oostenrijker wil de lidstaten zelf verantwoordelijk maken voor 30 tot 40 procent van de uitgaven. 'Dat mag je renationalisatie noemen, maar dat is spelen met woorden. De inzet is dat we op maat gemaakte concepten hebben voor de verschillende regio's in de Unie.'

Het nieuwe beleid moet niet langer ten doel hebben een zo groot mogelijke productie te stimuleren, maar dient de ontwikkeling van het platteland te bevorderen. Daarom mogen ook landbouwgelden worden gebruikt voor nieuwe vormen van werkgelegenheid op het platteland.

Ook moeten subsidieregels stukken eenvoudiger, benadrukt de Oostenrijker. 'We kunnen 80 procent van de bureaucratie en het formulierenwerk afschaffen als we met de boeren contracten voor vijf jaar afsluiten. Stel een subsidie van 5500 gulden beschikbaar, en maak die niet langer afhankelijk van het aantal dieren of de hoeveelheid land.'

Fischler erkent dat zijn plannen op veel weerstand zullen stuiten bij lidstaten die ze ofwel te radicaal vinden, of juist níet radicaal genoeg. Hij mist in Europa het sterke leiderschap uit de tijden van president Mitterrand of kanselier Kohl. 'Dat is nu anders, omdat er bijna overal nieuwe regeringen zijn. Misschien komt dat over een paar jaar weer terug.'

De discussies over een ander landbouwbeleid zijn volgens Fischler in een stroomversnelling geraakt door de uitbraak van mond- en klauwzeer. 'Niemand verwachtte die ramp. De vraag is daarom nu of we niet veel verder moeten gaan, richting een meer marktgeörienteerde, dier- en milieuvriendelijke landbouw.'

Naar verwachting worden de laatste beperkende maatregelen inzake MKZ in Nederland per 25 juni opgeheven. Dat adviseerde het Permanent Veterinair Comité in Brussel dinsdag aan de Europese Commissie.

Meer over