'Landbouw heeft baat bij gentech'

In Nederland moet hoognodig een discussie komen over de toepassing van biotechnologie in duurzame landbouw. De commissie-Terlouw, die het landelijk debat over biotechnologie stimuleert, is hierin ernstig tekortgeschoten....

Van onze verslaggeefster

Die combinatie is in Nederland taboe. Gentechnologie wordt door de biologische landbouw verworpen, omdat er veel bezwaren aan zouden kleven. Volgens Grin zijn die bezwaren echter per definitie van politieke, economische, ecologische of psychologische aard, maar nooit tegen de techniek zelf gericht. Juist door genetische modificatie met opvattingen en technieken uit de biologische landbouw te combineren, kunnen die bezwaren worden weggenomen, stelt Grin.

Hij pleit voor nuancering in het debat over gentechnologie. Volgens hem werkt de aanpak van de commissie-Terlouw een 'voor' of 'tegen' standpunt in de hand, maar gaat Nederland voorbij aan een 'ja, mits', of 'nee, tenzij'-visie. Want, zo redeneert de onderzoeker, aan genetische modificatie zitten ook voordelen, zoals de reductie van bestrijdingsmiddelengebruik, of grotere weerbaarheid tegen plantenziektes.

Tegenstanders van deze visie stellen dat niet is bewezen is dat gentechnologie planten zodanig resistent maakt tegen ziektes en schadelijke insecten, dat die op lange termijn blijvend is. Maar, meent Grin, 'als je het niet onderzoekt, zul je het ook nooit weten'. Hij pleit voor onderzoek dat door de overheid wordt gefinancierd en uitgevoerd, omdat dergelijk onderzoek door het bedrijfsleven per definitie veel weerstand uit de samenleving ondervindt.

Een combinatie tussen gentechnologie en duurzame landbouw zou volgens Grin 'wellicht niet ''biologisch'' moeten heten', omdat dit al een gentechvrij keurmerk impliceert. Maar het zou volgens hem 'een mooie tussenvorm' tussen reguliere en biologische landbouw kunnen zijn, waarin reguliere landbouw minder milieu- en dieronvriendelijk wordt gemaakt. Volgens Grin zal 'gentechnologie uiteindelijk toch worden geaccepteerd '.

Meer over