Laatste bebouwing op Rottumeroog verdwijnt

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER ANA VAN ES

GRONINGEN - Nederland raakt een bebouwd waddeneiland kwijt. Rottumeroog, nu nog voorzien van een vogelwachtershuis dat in de zomermaanden wordt bewoond, is vanaf eind deze week een onbebouwde zandplaat.

Het vogelwachtershuis, de laatst overgebleven bebouwing op het tot medio 20ste eeuw nog permanent bewoonde Rottumeroog, wordt deze week gesloopt. De zware decemberstorm van afgelopen jaar heeft de duinenrij langs het gebouw nagenoeg weggeslagen, zodat het laatste huis elk moment in de golven kan verdwijnen.

De sloop van het pand markeert het wegglijden van Rottumeroog in zee. Dat proces is aan de gang sinds Rijkswaterstaat in de jaren negentig het kunstmatig versterken van de kust losliet. 'Rottumeroog verandert langzaam in een wadplaat met jonge duintjes', zegt Jorien Bakker, woordvoerder bij Staatsbosbeheer. 'Voor de natuur is dat niet erg. Maar voor wie hecht aan het bestaan van dit Groningse eiland, is het wel jammer.'

De sloop komt nog geen maand nadat het enige karrenspoor op Rottumeroog een officiële straatnaam heeft gekregen: het Jan Brandspad. Volgens de gemeente Eemsmond, die het eiland onder haar hoede heeft, was het toekennen van de naam wettelijk verplicht wegens de bebouwing op het eiland. Aanvankelijk was er ook het plan om straatnaamborden op te hangen, maar dat is losgelaten.

Het vogelwachtershuis wordt niet herbouwd. 'Het stond op het hoogste punt van het eiland', zegt Bakker. 'Als het daar al niet lukt, waar dan wel?' Met het gebouw verdwijnt ook de laatste menselijke bewoning op 'Oog': voor het eerst in jaren zullen er deze zomer geen vogelwachters meer logeren.

Op termijn wil Staatsbosbeheer vogelwachters laten kamperen op het eiland, in bijvoorbeeld een 'opklapbaar gebouwtje'. Maar vooralsnog ontbreekt het geld daarvoor. Hoewel de vrijwillige vogeltellers als cruciaal worden gezien voor natuurbeheer op het eiland, zijn er al jaren financieringsproblemen. Als het huis was blijven staan, hadden ze in elk geval nog één jaar kunnen blijven. 'Maar de sloop kost ons nu al 60.000 euro.'

'Het is een nieuw punt in de geschiedenis van het eiland', zegt Dick Spijker, voorzitter van de Stichting Vrienden van Rottumeroog. Jarenlang ijverde deze organisatie voor zandsuppletie, zodat de zee geen vrij spel meer zou krijgen. Maar nu niet meer. 'Je moet je neerleggen bij de dingen zoals ze zijn.'

Het verdwijnen van het huis betekent ook dat toeristenexcursies ter discussie staan, evenals acties van de Vriendenstichting om zwerfvuil op te ruimen.

undefined

Meer over