'Laatste autochtone Oranje stierf in 1696'

De ingezonden lezersbrieven van woensdag 2 november.

Hendrik Casimir II als aanvoerder in een veldslag. Beeld Rijksmuseum
Hendrik Casimir II als aanvoerder in een veldslag.Beeld Rijksmuseum

Brief van de dag: De allochtone Oranjes

Het woord 'allochtoon' met de betekenis 'persoon die in het buitenland is geboren, of met minstens één in het buitenland geboren ouder' zal door de overheid worden geschrapt.

Het begrip is niet precies genoeg en de overheid wil het duidelijker maken. Dat het een onduidelijk begrip is, kan ik begrijpen. De definitie van het begrip dicteert bijvoorbeeld dat zelfs ons staatshoofd sinds de oprichting van ons koninkrijk in 1815 altijd een allochtoon is geweest en veel mensen zullen zich ook niet realiseren dat Pieter van Vollenhoven en Laurentien Brinkhorst de enige autochtone leden van het koninklijk huis zijn. Tijd om dat duidelijker te maken.

Van gastarbeider via immigrant en allochtoon zijn we nu aanbeland bij het begrip 'inwoner met een migratieachtergrond'. Voor de duidelijkheid: op de Eikenhorst hebben ze dus allemaal een migratieachtergrond; Máxima, Willem-Alexander (zoon van Duitser) en hun half-Argentijnse kinderen. In de mannelijke lijn van de familie Oranje is Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz (1657-1696) de enige wiens beide ouders in Nederland zijn geboren en hij is dus de enige in de lijn tot en met ons staathoofd die 'inwoner zonder migrantenachtergrond' genoemd kan worden.

Zijn kinderen kunnen dat weer niet omdat hij getrouwd was met een Duitse: Henriëtte Amalia Maria van Anhalt-Dessau.

Sjors Koppes, Amsterdam

Excuses van Wilders?

Bert Wagendorp schreef in zijn column van dinsdag 1 november over het 'minder, minder'-optreden van Wilders. Wat mij verbaast, is dat er bijna nooit aandacht wordt besteed aan zijn vervolgopmerking: 'Dan gaan we dat regelen.' Hoe zit het daar eigenlijk mee? Is hij er al mee begonnen?

Zo ja, dan zou je toch verwachten dat er af en toe een update komt, zodat de trouwe PVV-stemmers merken hoe hard de PVV bezig is om het aantal Marokkanen in Nederland te verminderen. Of valt het allemaal toch een beetje tegen en moeten we de uitspraak van Wilders op één lijn stellen met de beloften die Rutte destijds heeft gedaan? Het zou dan wel zo correct zijn als ook Wilders zijn excuses aanbiedt voor deze loze belofte.

Ben van Gruijthuijsen, Nijmegen

Weg met laaggeschoold

De term 'allochtoon' afgeschaft uit vocabulaire van overheid, las ik. Nu ook nog de termen 'hooggeschoold' en 'laaggeschoold'.

Negen jaar heb ik technisch onderwijs genoten op avondscholen en de mooiste dingen gemaakt op een machinefabriek. Maar volgens de elite behoor ik nog steeds tot de categorie 'laaggeschoolden'. Ook na acht jaar wethouder geweest te zijn in Zoetermeer.

Jacques Groene, Rotterdam

Leren lassen

Dat de technische vmbo-scholen in financiële nood zitten, geloof ik graag. Het is de school in kwestie vergeven dat ze een foto van een schijnbaar autogeenlassende leerling als voorbeeld nemen. In de industrie wordt nog zelden autogeen gelast, maar zo'n vlammetje is samen met de eeuwig vonkende haakse slijper nu eenmaal hét symbool voor de metaalindustrie.

De jongen op de foto krijgt echter geen lasles, maar wordt onderwezen hoe je met een snijbrander een gaatje in een plaatje staal brand. Een snijbrander gebruik je dan ook niet om te lassen, maar om een brandkast te kraken.

Een vaardigheid die gelet op de financiële nood van het vmbo blijkbaar tot het standaard lespakket behoort.

Henk Sloos, Bloemendaal, industrieel ontwerper

Een snijbrander gebruik je om een brandkast te kraken: een vaardigheid die gelet op de financiële nood van het vmbo blijkbaar tot het standaard lespakket behoort Beeld Auélie Geurts
Een snijbrander gebruik je om een brandkast te kraken: een vaardigheid die gelet op de financiële nood van het vmbo blijkbaar tot het standaard lespakket behoortBeeld Auélie Geurts

Het kost een paar centen

Als ik lees wat een technisch vmbo extra nodig heeft aan verbruiksmaterialen (hout, koper, pvc-buizen), extra nodig heeft aan ruimte (laden en lossen van vrachtwagens oefenen), extra aan machines die onderhouden moeten worden en elk jaar gekeurd, en extra aan docenten omdat je lassen nou eenmaal niet aan een groep van 22 tegelijk kunt uitleggen, dan komt er een vraag bij me op: was het sluiten van lts'en en alle andere lagere beroepsopleidingen indertijd niet gewoon een bezuinigingsmaatregel?

A. Jacobsen, Dordrecht

Presidentsloos

Willem Kuiper suggereert in Geachte Redactie van 31 oktober dat een republiek altijd de aanwezigheid van een president/staatshoofd impliceert. Dat is niet juist. Het welvarendste land van Europa, Zwitserland, is een republiek zonder president. Beurtelings neemt een minister de ceremoniële functie waar. Dit systeem werkt perfect en kan zo, zonder experimenten, worden nagevolgd. Leve de presidentloze republiek!

Jacq Arets, Roermond

Doorwerken

Ik las in krant van 1 november een commentaar over de AOW-leeftijd. Dit artikel van Pieter Klok sprak mij aan. Zelf ben ik inmiddels 58 jaar en ik heb hiervan 41 jaar gewerkt. Ik werk mijn hele leven al in de volcontinudienst. Ik heb ook een artikel in uw krant gelezen waarin stond dat Zweeds wetenschappelijk onderzoek had aangetoond dat je gemiddeld acht jaar korter leeft als je dit doet.

Het steekt mij dat de beleidsmakers in Den Haag van wie er velen tot hun 25ste of zelfs 30ste levensjaar hebben gestudeerd nu klakkeloos bepalen dat de AOW-leeftijd omhoog gaat zonder rekening te houden met het beroep. Hiermee wordt een grote bevolkingsgroep een leuke oude dag ontzegd. Je moet nu werken tot een leeftijd waarop de kans op gebreken erg groot is. Dat bevestigt mijn beeld van een overheid die dit allemaal niets uitmaakt. Ik vind dit stuitend.

Aad van Breugel, Zuilichem

Meer over