L. de Jong-prijs sneuvelt door verkeerde naam

Enig idee waarvoor ie ingesteld is of zou moeten worden?..

Wel eens van de 'dr L. de Jong-prijs' gehoord?

Fout - die prijs bestaat dus wel, en nee, die is niet bedoeld voor wetenschappelijke publikaties over de Tweede Wereldoorlog.

De Sdu Uitgeverij in Den Haag stelde in 1988 de 'dr L. de Jong-prijs' in naar aanleiding van de voltooiing van diens standaardwerk over de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar houdt de uitgeverij er mee op, omdat de prijs geen succes is: niemand kent hem en niemand weet waarmee hij te verdienen is.

Inmiddels is de prijs twee keer uitgereikt (in 1989 aan Gerard Mulder en Paul Koedijk voor hun Van Randwijk-biografie en in 1992 voor een boek over Zeeland tijdens de oorlog) en ook dit jaar kreeg de jury naar haar zin te veel inzendingen binnen die direct gerelateerd zijn aan de oorlog. Terwijl de prijs bedoeld is voor 'boeken, films, radio- en tv-programma's, toneelvoorstellingen, tentoonstellingen etcetera' die handelen over de hele periode ná 1900, de 'contemporaine geschiedenis' dus.

A.P. Smaal, secretaris van de dr L. de Jong-prijs, ziet dat niet meer veranderen. 'Dat roept de naam van de prijs nu eenmaal een beetje op.' Volgens hem is 1995, vijftig jaar na de oorlog, een mooi moment om te stoppen met de prijs.

Maar de prijs houdt toch juist géén verband met de oorlog?

'Daarover bestaat dus het misverstand. We weten niet hoe we dat uit de wereld krijgen, dus hebben we besloten er mee op te houden, in plezierig overleg overigens met professor de Jong.'

Dat moet voor hem toch een teleurstelling zijn.

'Integendeel.'

Meer over