Kyoto

Bij de discussie over het broeikaseffect zijn enkele kanttekeningen te plaatsen naar aanleiding van het artikel van Alexander de Roo (Forum, 20 augustus)....

totale hoeveelheid CO in de atmosfeer 2 uit. Kyoto rommelt een beetje in de marge daarvan.

De mens weet nog maar zeer weinig over het klimaat, en voorspellingen op de termijn zijn niet mogelijk. Zo geeft het IPCC zelf toe van negen van de twaalf belangrijkste factoren die het klimaat beïnvloeden niets tot vrijwel niets af te weten.

De temperatuur op aarde neemt helemaal niet toe. Betrouwbare satellietmetingen geven aan dat er geen stijging is van de temperatuur, en dus ook geen extra broeikaseffect. Wisselingen in temperatuur zijn van alle tijden. Zonder ingrepen van de mens zijn ze gekomen en verdwenen. De mens wordt een veel te grote invloed op het klimaat toegedicht.

Veel wetenschappers bestrijden dat er een extra broeikaseffect plaatsvindt. Zo hebben maar 17 duizend wetenschappers de Oregon-petitie getekend, waarin zij aangeven dat er geen bewijs is voor het extra broeikaseffect.

Tevens beweert Alexander de Roo dat 88 procent van de Amerikanen voorstander is van Kyoto. Waar deze cijfers vandaan komen, vermeldt De Roo niet. Het is echter absurd te veronderstellen dat 88 procent van de Amerikanen, in deze tijden van recessie, met alle plezier de honderden miljarden die Kyoto kost wil betalen.

Meer over