Kwart van scholen laat zich sponsoren

Een kwart van de scholen wordt door het bedrijfsleven gesponsord. In het voortgezet onderwijs krijgt een op de vier scholen steun voor extra activiteiten zoals computers in de klas en een mooie bibliotheek....

Van onze verslaggever

De inventarisatie is uitgevoerd in opdracht van staatssecretaris Adelmund van Onderwijs naar aanleiding van pogingen van een Nijmeegse basisschool om een leerkracht door het plaatselijke bedrijfsleven te laten sponsoren.

De staatssecretaris wilde vooral weten wat de praktische betekenis is van het sponsorconvenant dat haar voorganger, de huidige minister Netelenbos van Verkeer, drie jaar geleden met de scholen heeft gesloten.

In het convenant is vastgelegd dat scholen voor de bekostiging van hun 'kernactiviteiten' niet afhankelijk mogen zijn van het bedrijfsleven.

Adelmund meent dat het convenant goed functioneert en is niet van plan de regels bij te stellen. Zij wil er in 2001 met de Kamer over praten als het convenant geëvalueerd wordt.

De gedragscode voor sponsoring van scholen, die sinds 1997 van kracht is, blijkt in de praktijk een dode letter. Slechts 20 procent van de gesponsorde scholen laat zich er in de relaties met het bedrijfsleven door leiden.

Meer over