Kwart miljoen illegalen mag in Italië blijven

Willem Beusekamp..

WILLEM BEUSEKAMP

Van onze correspondent

ROME

Italië maakt een ruim gebaar: 250 duizend illegalen krijgen een verblijfsvergunning. Nog eens 50 duizend vluchtelingen moeten vrezen het land te worden uitgezet. Nieuwkomers vallen niet onder de regeling. De regering in Rome besloot dinsdag dat hun asielaanvraag voortaan via een versnelde procedure zal worden behandeld.

De gelukkigen die mogen blijven, moeten wel aan drie voorwaarden voldoen: geregeld werk, een vaste verblijfplaats en een blanco strafblad. Verder dienen zij al minstens anderhalf jaar in Italië te zijn en hun asielaanvraag voor 15 december '98 te hebben ingediend. Minister Jervolino van Binnenlandse Zaken wil daarom nadrukkelijk niet van 'amnestie' spreken, maar schat het aantal kanshebbers toch redelijk precies op een kwart miljoen.

De minister maakte verder bekend dat de strijd tegen vooral Albanese mensensmokkelaars zal worden verhevigd. De snelle boten, waarmee elke nacht honderden vluchtelingen vanuit Albanië naar de provincie Puglia in het zuiden van Italie worden verscheept, mogen door de politie na aankomst op het strand zonder pardon worden vernietigd. Voorts worden minderjarigen, die op eigen houtje naar Italië komen, zonder proces teruggebracht naar hun familie in het land van herkomst.

Op lokaal niveau is men slecht te spreken over het hoge aantal nieuwe

verblijfsvergunningen. Minstens drie steden in het noorden van het land hebben een extra barrière bedacht: alle illegalen die voldoen aan de federale voorwaarden moeten ook nog een gezondheidsverklaring overhandigen. Zogenaamd om verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan.

De gemeentelijke verordeningen zijn door het regionale bestuur van de betrokken provincies direct buiten werking gesteld, omdat ze discriminerend en dus in strijd met de grondwet zijn. De burgemeesters hebben daarop de administratieve rechter ingeschakeld. Zij zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van hun burgers en derhalve gerechtigd van nieuwkomers een gezondheidsverklaring te vragen, zo luidt hun verweer.

In de stad Alessandria (honderdduizend inwoners, circa vijfduizend illegalen) was de nieuwe verordening al twee weken van kracht. Alle aanvragers van een verblijfsvergunning werden onderworpen aan een strenge medische keuring.

Het regeringsbesluit van dinsdag is een nadere uitwerking van de nieuwe immigratiewet, zoals die vorig jaar werd aangenomen door de regering van Romano Prodi. Pas toen erkende Italië officieel het bestaan van illegalen, buitenlanders wier asielaanvraag was afgewezen, maar onderdoken of uitweken naar andere Europese landen, vooral Duitsland.

Volgens minister Jervolino mag niemand uit de nieuwe regeling afleiden dat Italië de immigratie vergemakkelijkt of zal aarzelen afgewezen vluchtelingen het land uit te zetten. Vorig jaar, aldus de minister, werden 54 duizend vluchtelingen uitgewezen. Bijna 20 duizend van hen waren door Albanese smokkelaars naar Puglia gebracht.

Meer over