NIEUWSONDERWIJS

Kwart miljard euro extra om onderwijsachterstanden weg te werken

Het kabinet trekt 244 miljoen euro uit om de achterstanden weg te werken die kwetsbare kinderen tijdens de corona-lockdown in het onderwijs hebben opgelopen. Het geld gaat naar het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Kaya Bouma en Remco Meijer
Minister Arie Slob van Onderwijs tijdens een spoeddebat over de examens in het voortgezet speciaal onderwijs. Beeld ANP
Minister Arie Slob van Onderwijs tijdens een spoeddebat over de examens in het voortgezet speciaal onderwijs.Beeld ANP

Het kwart miljard maakt deel uit van een pakket van in totaal 500 miljoen euro, waarin ook een tegemoetkoming van 200 miljoen euro aan studenten zit. Dat maakten onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob vrijdag na afloop van de ministerraad bekend.

Er bestaan grote zorgen over de gevolgen die de schoolsluiting heeft gehad voor onderwijsachterstanden. Uit een enquête van de Algemene Vereniging van Schoolleiders bleek donderdag dat 55 duizend kinderen afgelopen week, toen de basisschool na acht weken lockdown weer openging, niet naar school zijn gekomen. Het gaat om enkele procenten van de populatie per school.

Volgens het Jeugdeducatiefonds, dat zo’n tweehonderd basisscholen met leerlingen in achterstandssituaties ondersteunt, zijn er zelfs scholen waar 25 tot 30 procent van de leerlingen deze week niet kwam opdagen. Ouders zeggen dat ze hun kinderen thuishouden uit angst voor besmetting, van zichzelf of van een familielid dat tot een risicogroep behoort.

Het zijn juist deze kinderen waarbij het afstandsonderwijs de afgelopen weken minder goed heeft gewerkt, stelde de Inspectie van het Onderwijs afgelopen week. ‘Er is een substantiële groep leerlingen waarvoor afstandsonderwijs door de thuissituatie moeizaam of helemaal niet tot stand komt. De vrees is dat de achterstand van deze leerlingen, die vaak al relatief groot was, verder toeneemt’, aldus de inspectie.

Zomerscholen

Minister Slob (voor basis- en voortgezet onderwijs) bepleit ‘maatwerk’ om deze problemen op te lossen, onder meer door steun aan aanbieders van voorschoolse educatie, bedoeld voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar. Maar ook met behulp van zomerscholen. Die zijn niet verplicht, maar kunnen wel op vrijwillige basis leerlingen ondersteunen bij het inlopen van achterstanden. Ze kunnen extra programma’s aanbieden naast de reguliere onderwijstijd.

In een interview met de Volkskrant zegt Slob dat het geld dat nu vrijkomt aan zuivere onderwijstijd besteed moet worden. Slob: ‘We gaan dit geld niet over het hele onderwijs uitsproeien, dat heeft niet zo veel zin. We gaan het heel gericht inzetten op die plekken waar het nodig is, in goed overleg met het onderwijs en de gemeenten.’

Studenten

Voor studenten die de afgelopen maanden vertraging opliepen bij het afstuderen komt er compensatie. Alle studenten die zich komend collegejaar opnieuw moeten inschrijven en tussen september 2020 en eind januari 2021 afstuderen aan het mbo, hbo of hun masterdiploma aan de universiteit halen, krijgen een financiële tegemoetkoming. Het gaat om een bedrag dat neerkomt op ongeveer drie maanden les-, cursus- of collegegeld, variërend van 150 tot 535 euro.

Ook studenten bij wie het recht op de basisbeurs of aanvullende beurs de komende maanden (juli, augustus of september) afloopt krijgen een eenmalige compensatie. Voor mbo-studenten met een basisbeurs betekent dit 800 euro. Ontvangen zij ook een aanvullende beurs, dan krijgen ze 2.000 euro. Voor studenten in het hoger onderwijs met een aanvullende beurs is de eenmalige ondersteuning 1.500 euro.

Het kabinet komt naar verwachting dinsdag met nieuwe mededelingen over het verder openstellen van het onderwijs. Mogelijk wordt dan meer duidelijk over de manier waarop middelbare scholen weer gedeeltelijk open kunnen.

Lees ook

Nu de scholen weer open zijn, schrikt docent Floris ter Veen van De Buikslotermeer in Amsterdam-Noord. Zijn leerlingen zitten vol verhalen over vechtpartijen in de buurt. ‘En ze hebben de afgelopen weken geen boek opengeslagen, dat is duidelijk.’

Hoe hebben leraren de eerste schoolweek ervaren? Drie docenten blikken terug: ‘Handen wassen? Ik hoef het niet eens meer te zeggen.’

Het sluiten van alle scholen voor onbepaalde tijd, het schrappen van de eindexamens – in minder dan twee weken tijd nam Onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) historische beslissingen. Dat pakte niet altijd goed uit. ‘Het is een illusie om te denken dat wij in Den Haag kunnen bedenken hoe alles precies moet.’

Meer over