Kurt Waldheim niet uitgenodigd voor jubileum Verenigde Naties

De Verenigde Naties zullen Kart Waldheim, van 1972 tot 1981 secretaris-generaal van de volkerenorganisatie, niet uitnodigen voor de plechtigheden dit jaar ter viering van het vijftigjarig bestaan....

REUTER

Reuter

NEW YORK

Ook Waldheims opvolger, de Peruviaan Javier Perez de Cuellar, kan nu thuisblijven. Volgens bronnen bij de VN heeft Perez de Cuellar in een gesprek met de huidige secretaris-generaal, Boutros Boutros Ghali, begrip getoond voor het besluit van de volkerenorganisatie geen vroegere secretarissen-generaal of ex-voorzitters van de Algemene Vergadering uit te nodigen.

Waldheims oorlogsverleden kwam na zijn vertrek bij de VN aan het licht. Hij was toen kandidaat voor het presidentschap van Oostenrijk. Het Amerikaanse ministerie van Justitie plaatste zijn naam op een lijst van personen die wegens hun banden met het nazi-regime het land niet in mogen.

Meer over