Kunstsubsidies fondsen bereiken recordhoogte

Het Prins Bernhard Fonds en de Anjerfondsen hebben vorig jaar een recordbedrag van bijna 29 miljoen gulden verleend aan projecten op het gebied van beeldende kunst, muziek, monumentenzorg, wetenschap, theater, letteren, culturele vorming en natuurbehoud....

ANP

AMSTERDAM

Het aantal aanvragen steeg tot 6738. Daarvan werden 3776 toegewezen. Het Prins Bernhard Fonds gaf 15 miljoen gulden uit 525 landelijke projecten. De vijftien Anjerfondsen gaven 14 miljoen aan initiatieven met een plaatselijk of regionaal karakter.

De meeste steun van het Prins Bernhard Fonds ging naar monumentenzorg en beeldende kunst. De Anjerfondsen keerden vooral uit in de amateur-muzieksector.

Meer over