Kundig en bescheiden krijger

Onder Luuk Kroon ging de krijgsmacht op vredes- en vecht-missies van Kosovo tot Irak. Zelf bleef hij op de achtergrond.

THEO KOELÉ

'Een kundig krijger.' Zo omschreef toenmalig minister van Defensie Henk Kamp de chef-Defensiestaf Luuk Kroon bij diens afscheid in 2004. Ongekend lang, zes jaar, had de luitenant-admiraal de functie van 's lands hoogste militair én belangrijkste adviseur van opeenvolgende bewindslieden bekleed. Zaterdag maakte de familie bekend dat Kroon op 69-jarige leeftijd is overleden. De huidige minister, Hans Hillen, roemde 'zijn doortastendheid en intelligentie, die van grote waarde zijn geweest voor de modernisering en professionalisering van de krijgsmacht'.

Onder Kroon ontpopte de Nederlandse krijgsmacht zich als 'expeditionair', tegenwoordig 'veelzijdig inzetbaar' genoemd. Daaronder vielen gevechts- en vredesmissies, van Kosovo tot Irak.

Publiekelijk hield Kroon zich op de achtergrond, al werd hij door zijn politieke bazen geacht zich als boegbeeld van de krijgsmacht te presenteren. Interviews gaf hij zelden. 'Als adviseur moet je niet voor de minister gaan staan. Ik heb geen ander verhaal te vertellen dan hij', zei hij in de Volkskrant. De krijgsmacht werd destijds al geplaagd door bezuinigingen, maar hij sloeg niet op de trom. Zijn verklaring: 'Aan het hoofd van Defensie met 70 duizend mensen moet je zorgen dat je rust uitstraalt. Als je zelf veel emoties laat zien, wordt de organisatie ook onrustig.'

Oud-medewerkers omschrijven hem als 'zeer bescheiden' en 'een stille man'. Nadat Kroon, overladen met nationale en internationale onderscheidingen, de krijgsmacht had verlaten, was hij niet meer te verleiden tot enig commentaar op zijn vakgebied. 'Ik ben met pensioen, heb overal een dikke streep onder gezet.'

'Meer een manager dan een militair', werd Kroon weleens genoemd. Maar dat miskent het feit dat hij het bevel voerde over marineschepen (mijnenjagers, mijnenvegers, fregatten), weliswaar afgewisseld met staffuncties in Den Haag.

Kroon was de laatste bevelhebber van de zeestrijdkrachten. Toen hij zijn functie als CDS overdroeg aan luchtmachtgeneraal Dick Berlijn, stonden de drie hoofdletters niet meer voor chef-Defensiestaf maar voor Commandant der Strijdkrachten; bevelhebbers werden commandanten met minder bevoegdheden.

Kroon heeft zijn achtergrond als marineman evenwel nooit verloochend. Hij maakte er binnenskamers geen geheim van dat hij de beoogde aanschaf van het Amerikaanse JSF-gevechtsvliegtuig wel een erg forse aanslag op het defensiebudget vond. Maar naar buiten toe was hij de loyaliteit zelve, ook jegens de luchtmacht. Over de inzet van Nederlandse F-16's tijdens de Kosovo-oorlog van 1999 zei hij met gepaste trots in deze krant: ' Toen waren onze F-16's in staat om samen met Amerikaanse vliegtuigen bombardementen uit te voeren. We waren een van de weinige landen die dat konden.'

undefined

Meer over