Kuiper slaat toe

Hoofdcommissaris Jelle Kuiper van de politie Amsterdam-Amstelland heeft zijn buik vol van voorzitter De Wijkerslooth van het college van procureurs-generaal....

De Wijkerslooth is een knappe jurist, die graag de verantwoordelijkheden van de diverse bij de misdaadbestrijding betrokken instanties uit elkaar houdt. Als manager is zijn optreden minder gelukkig en als misdaadbestrijder overtuigt hij vooralsnog niet.

Het inhoudelijke conflict tussen Kuiper en De Wijker slooth heeft betrekking op het zogenoemde 'tegenhouden', activiteiten van de politie die zijn gericht op preventie. De Wijkerslooth vindt het niet tot de taak van de politie behoren om te zorgen dat anderen preventieve maatregelen treffen. De politie moet zich concentreren op de opsporing. Het slachtoffer heeft geen boodschap aan preventie, hij wil dat de dader gepakt wordt, stelt De Wijkerslooth niet ten onrechte. Hij voegt hier aan toe: 'Juist op dat vlak hebben politie en OM onaanvaardbaar veel laten liggen.'

Kuiper kaatst de bal terug met de constatering dat er geen tegenstelling is tussen tegenhouden en opsporen. Het OM zou het aantal zaken dat het korps van Kuiper aandraagt, niet eens kunnen behappen. Hij verwijt De Wijkerslooth veel te weinig te doen aan het voorkomen van recidive.

Duidelijk is dat beide heren in hun maag zitten met een falend opsporingsapparaat. De Wijkerslooth wil dat de politie zich op zijn kerntaak concentreert: de opsporing. Kuiper pleit voor het zo efficiënt mogelijk inzetten van de schaarse middelen.

Door vechtend over straat te rollen, helpen de heren de doelstelling van het kabinet niet: het opkrikken van de schrikbarend lage ophelderingscijfers. Dat Kuiper zich genoodzaakt ziet de baas van het OM in het openbaar aan de schandpaal te nagelen, zegt genoeg over de verziekte verhoudingen. D66 heeft om een 'spoeddebat' gevraagd over de kwestie. De betrokken ministers Remkes (Binnenlandse Zaken) en Donner (Justitie) zullen dan moeten aantonen dat ze nog greep op hun organisaties hebben. Remkes heeft hoofdcommissaris Kuiper inmiddels tot de orde geroepen.

De vraag of De Wijkerslooth voldoende communicatieve en leidinggevende capaciteiten heeft om een hoofdrol in de misdaadbestrijding te kunnen spelen, kan niet langer onbeantwoord blijven. De voorzitter van het college van procureurs-generaal kwam eerder al in conflict kwam met zijn eigen organisatie en de rechterlijke macht in de zaak-Plooij.

Donner heeft terecht onlangs twee gevangenisdirecteuren die zijn beleid in de weg zaten, uit hun functie gezet. Het vertrouwen dat De Wijkerslooth nog steeds van Donner geniet, is gebaseerd op inhoudelijke affiniteit. Van hem wordt echter meer verwacht: gezag onder korpschefs bijvoorbeeld.

Meer over