Kroatië zegt steun toe voor verdediging Bihac-enclave

Bosnisch-Servische strijdkrachten, eenheden uit de Krajina en de milities van de opstandige Moslim-generaal Abdic hebben zondag hun aanvallen op de Moslim-enclave Bihac, in het noordwesten van Bosnië, opgevoerd....

Reuter, AFP ZAGREB

De opmars van de Servische eenheden dwong ongeveer duizend inwoners van de enclave te vluchten. Vorige week hadden al duizend anderen het strijdtoneel verlaten. Het Bosnische vijfde legerkorps moest dit weekeinde een strook grondgebied van ongeveer acht kilometer prijsgeven.

De commandant van het uit 1350 manschappen bestaande Bengalese VN-bataljon in de enclave deelde zondagmorgen mee dat er sprake was van 'een gecoördineerde actie' en dat Bihac van verschillende kanten onder vuur wordt genomen. Vanuit het westen rukken de Krajina-Serviërs op, vanuit het oosten en zuiden de Bosnische Serviërs en vanuit het noorden de eenheden van Abdic.

Het tot zondag door de Serviërs veroverde gebied heeft een oppervlakte van ongeveer vijftig vierkante kilometer en omvat ongeveer 20 procent van de landbouwgrond in de enclave, waardoor de voedselsituatie in Bihac nog nijpender dreigt te worden. De stad Bihac is tot dusver nog geen doelwit.

Bihac wordt sinds juni 1992 door Serviërs uit Kroatië en Bosnië omsingeld gehouden. In 1993 werd het door de VN tot veilig gebied verklaard. In de enclave wonen ongeveer 200 duizend mensen, voor 86 procent Moslims.

Kroatië is zaterdag ingegaan op het verzoek van de Bosnische regering om steun. De militaire samenwerking tussen Kroatië en Bosnië-Herzegowina, die al een federatie zijn aangegaan, wordt versterkt. Dat maakte de Kroatische regering zaterdag bekend. Het akkoord omvat afspraken over een gezamenlijk militair optreden en een gemeenschappelijke verdediging.

'Omdat beide landen door de Serviërs worden aangevallen, zijn de militaire aspecten erg belangrijk', aldus de Bosnische minister van Buitenlandse Zaken Sacirbey, na afloop van de bijeenkomst in Split. Zagreb zal nu aan de zijde van het Bosnische regeringsleger gaan meevechten.

De val van de Bihac-enclave zou het voor Kroatië moeilijker maken de Krajina op de Kroatische Serviërs te heroveren, omdat de aanvoerlijnen tussen Bosnië en dat gebied daarmee zouden worden versterkt. Bovendien vrezen de Kroaten dat een eventuele verovering van de enclave door de Serviërs een exodus op gang brengt van vluchtelingen die de stabiliteit van Kroatië in gevaar zal brengen.

In Kroatië bevinden zich rond een half miljoen vluchtelingen uit Bosnië. Volgens bronnen bij de VN bereiden de Kroaten in de Krajina en rond Bihac een offensief voor dat 'sterker en langduriger' zal zijn dan dat waarmee in mei West-Slavonië op de Kroatische Serviërs werd heroverd.

Voor de grote steden in Kroatië zouden al evacuatieplannen zijn opgesteld, omdat wordt verwacht dat de Krajina-Serviërs een Kroatisch offensief opnieuw met raketaanvallen zullen beantwoorden, zoals ook begin mei gebeurde.

In een gezamenlijke verklaring zeggen Bosnië en Kroatië dat zij het mandaat van VN-vredesmacht in hun landen niet zullen verlengen, indien de Servische aanvallen in Bosnië aanhouden en de Krajina niet onder Kroatisch beheer wordt gebracht. Het VN-mandaat in Kroatië loopt af in september, dat in Bosnië in november.

De Bosnisch-Servische generaal Mladic heeft zaterdag herhaald dat zijn troepen ook de resterende vijf Moslim-enclaves (Zepa, Gorazde, Sarajevo, Tuzla en Bihac) zullen innemen, 'als de aanvallen van regeringstroepen uit deze gebieden niet ophouden'.

De Islamitische Conferentie, een organisatie van islamitische landen, heeft zaterdag bekend gemaakt het VN-wapenembargo jegens het voormalige Joegoslavië niet langer geldig te achten voor Bosnië. De verklaring, die plaatsvond na een bijeenkomst van acht ministers van Buitenlandse Zaken van IC-landen in Genève, wordt gezien als de aanzet voor openlijke wapensteun aan de Bosnische regering.

Meer over