Kritiek

De mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties heeft stevige kritiek geuit op de nieuwe Nederlandse euthanasiewetgeving (de Volkskrant, 28 juli). De wet zou te weinig waarborgen bieden dat patiënten niet onder druk gezet zullen worden om hun leven te beëindigen....

ZWOLLE Koos Nuninga

De huidige situatie is juist zo dat veel patiënten onder druk gezet worden. En wel om medisch gezien zinloze handelingen te ondergaan en aldus uitzichtloos en ondragelijk te lijden. Veel medici durven geen euthanasie uit te voeren, uit angst voor gerechtelijke vervolging.

De omgeving van de patiënt staat bovendien vaak bloot aan ongeoorloofde psychische of religieuze druk en oefent deze, begrijpelijk maar onjuist, vervolgens uit op de patiënt.

Ten tweede heet de 'Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding' niet voor niets zo. Een toetsingscommissie, bestaande uit een arts, een jurist en een ethicus, dient een euthanasiegeval kritisch te beoordelen. De rol van het Openbaar Ministerie wordt hiermee inderdaad ingeperkt. Maar dat is nu juist precies de achterliggende ethische gedachte van de nieuwe wet: euthanasie is geen moord, maar een vorm van medische hulpverlening. Hulp, die net als alle andere ingrijpende medische handelingen, zorgvuldig getoetst moet worden.

De VN-mensenrechtencommissie ziet één belangrijk principe over het hoofd: leven is een onvervreemdbaar mensenrecht, menswaardig sterven is dat ook.

Meer over