Kritiek op plan Amsterdam voor één kunstprijs

Het plan van Amsterdam om de achttien gemeentelijke kunstprijzen in te ruilen voor één grote prijs, is slecht gevallen. Zowel een aantal schrijversorganisaties, als grafisch ontwerpers verzetten zich tegen het opheffen van prijzen die soms al sinds de oorlog jaarlijks worden toegekend....

Van onze verslaggever

Het gaat om prijzen die zijn genoemd naar beroemde schrijvers/kunstenaars. De H.N. Werkmanprijs is een prijs voor grafisch ontwerpers, De Gorter-, Multatuli- en Busken Huetprijs zijn bekroningen voor dichters en schrijvers. De prijzen leveren de winnaars veel aandacht op, constateert de Vereniging van Letterkundigen. Bovendien kennen sommige prijzen een eerbiedwaardige traditie, waardoor de winnaar zich in een illuster rijtje voorgangers mag voegen.

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst, dat de prijzen uitreikt, vindt ze te versnipperd. Door één Amsterdamprijs toe te kennen aan drie kunstenaars uit verschillende disciplines, hoopt het fonds op meer publiciteit.

Meer over