Kritiek Kamer ontlokt felle reactie van ministerie BZ

Minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken en zijn topambtenaren zijn woedend over de kritiek van de PvdA, het CDA en GroenLinks op het te voorzichtige Nederlandse optreden in de crisis op Oost-Timor....

'We moeten oppassen dat de BV Emotie niet de eerste raadgever wordt en Nederland dwingt tot zeepkistdiplomatie', aldus de woordvoerder. 'Nederland kan niet zijn helmpje opzetten en in zijn eentje ten strijde trekken op Oost-Timor.'

Tijdens overleg met de Tweede Kamer gistermiddag hield Van Aartsen zich in. Door aan te geven begrip te hebben voor de 'emoties' probeerde hij zijn critici tevreden te stellen. Maar hij benadrukte dat een 'gouvernementele buitenlandse politiek naar werkbare oplossingen moet streven'.

Want vorige week was namelijk 'niemand' in de Veiligheidsraad bereid geweest om te pleiten voor het sturen van een VN-vredesmacht naar Oost-Timor. Pas afgelopen zondagmiddag bleek een VN-missie naar Jakarta haalbaar.

Van Aartsen verdedigde de door PvdA, D66, CDA en GroenLinks bekritiseerde Nederlandse VN-ambassadeur Van Walsum, die deze maand voorzitter is van de Veiligheidsraad. D66-Kamerlid Hoekema zei niet gelukkig te zijn met de 'moedeloosheid' die Van Walsum uitstraalt.

Maar juist Van Walsum heeft volgens de minister op 24 augustus in de Veiligheidsraad 'als enige' gewezen op de problemen die na afloop van het referendum op Oost-Timor konden ontstaan. En de VN-missie naar Jakarta is te danken aan de inzet van Van Walsum, aldus Van Aartsen.

CDA-Kamerlid Hillen sprak van 'diplomatieke zeepbellenblazerij' van Van Aartsen. Die gaf echter geen krimp. Hij zei dinsdagochtend met zijn Indonesische ambtgenoot Alatas te hebben gesproken. Alatas was 'met afschuw vervuld' over de gevechten op Oost-Timor. Er is volgens Van Aartsen geen sprake van dat de moordpartijen vanuit Jakarta worden gepland.

Nederland zit volgens Van Aartsen op dezelfde lijn als de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk. Die houdt in dat er alleen een VN-vredesmacht naar Oost-Timor kan met toestemming van Indonesië. Van een vrede-afdwingende VN-missie kan geen sprake zijn.

Van Aartsen zei er 'niet gerust' op te zijn dat Indonesië binnen de door VN-secretaris-generaal Kofi Annan opgelegde 48 uur de orde en rust zal herstellen op Oost-Timor. Eventuele sancties tegen Jakarta wil Van Aartsen alleen in EU-verband nemen. De kans dat die sancties er komen is daarmee uiterst klein.

Meer over